Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

AMERYKAŃSKI REKONESANS W POWIECIE PISKIM

W związku ze zbliżającą się dyslokacją kontyngentu sił NATO na teren Polski, w tym na teren Powiatu Piskiego, we wtorek, 7 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkania robocze z przedstawicielami amerykańskiego Civil Affairs – jednostki odpowiedzialnej za szeroko pojęte kontakty z ludnością cywilną.

W spotkaniu roboczym obok kapitana Thomas’a Opalak z USA Civil Affairs stojącego na czele delegacji amerykańskiej oraz majora Wojciecha Zaborowskiego z Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NFIU) uczestniczyli Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, młodszy inspektor Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Piszu, major Tomasz Jakubczyk – Komendant Wydziału Żandarmerii w Bemowie Piskim, Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego, Tadeusz Wysocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu, Edyta Polak – Sekretarz Powiatu Piskiego, Beata Sokołowska z Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Promocji. W spotkaniu uczestniczyli także komendanci komisariatów policji w Białej Piskiej oraz Orzyszu, na których terenie stacjonować będą wojska NATO – komisarz Grzegorz Kobeszko i podkomisarz Artur Modzelewski.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY.

 

Masz firmę, jesteś pracodawcą? Chcesz zdobyć środki na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i pracowników? Skorzystaj ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór rusza już 1 lutego 2017 roku.

 

Środkami finansowymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. Dają one pracodawcom niecodzienne szanse na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, lub kompetencji zatrudnionych pracowników. Pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych w wysokości nawet 100% kosztów szkolenia. Dzięki wsparciu z KFS pracownicy wzmacniają swoją pozycję nie tylko w firmie, ale przede wszystkim na rynku pracy i nie muszą martwić się o przyszłość swojego zatrudnienia. Pracodawcy zyskują tym sposobem nową, lepszą jakość funkcjonowania firmy, dostosowaną do obecnych wymagań konkurencyjnej gospodarki.

MISTRZOSTWA PŁYWACKIE PMOS PISZ

Blisko 60 zawodników w 15 kategoriach wystartowało w mistrzostwach pływackich zorganizowanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, które odbyły się w sobotę, 25 stycznia na pływalni MGOSiR w Piszu.

CHARYTATYWNIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Trzecia edycja piłkarskich zmagań służb mundurowych na rzecz kwesty środków z przeznaczeniem na zakup okularów dla dzieci, która miała miejsce w sobotę, 28 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu. Tym razem do rywalizacji stawiło się 6 drużyn, by wesprzeć tym samym szczytny cel.
Sportowe zmagania poprzedziła inauguracja w której uczestniczyli Jerzy Wojciech Małecki – Poseł na Sejm RP, Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Robert Trąbka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz, kom. Marcin Karmowski – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, Piotr Łożyński – Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Niewidomych oraz ks. Krzysztof Plak z parafii św. Józefa w Piszu.

XXVI SESJA RADY POWIATU PISZ

W czwartek, 26 stycznia, miała miejsce pierwsza w 2017 roku sesja Rady Powiatu Pisz. W zaakceptowanym przez Radnych porządku obrad obok niezmiennych punktów programu Radni zajęli się miedzy innymi sprawozdaniem z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na rok 2017.

W skład funkcjonującej w Powiecie Piskim Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzą Andrzej Nowicki – Starosta Piski pełniący funkcję przewodniczącego, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, ppłk Jarosław Wyszecki – Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu oraz Irena Jatkowska i Ignacy Józef Bernekier – Radni Rady Powiatu Pisz. W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczą również przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz prokurator wskazany przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.

PODZIELONO ŚRODKI

Pierwsze w 2017 r. posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 18 stycznia.  Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady- Wicestarosta Marek Wysocki który, powitał zebranych, w tym przedstawiciela Piskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz nowego członka Pana Rafała Wierzbickiego- powołanego do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na mocy Zarządzenia nr 57/2016 Starosty Piskiego z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy.


Zaczyna obowiązywać ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

Już dzisiaj - 10 stycznia – wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa specjalny punkt kontaktowy udzielający informacji podmiotom, które chcą rozwiązać konflikt polubownie w ramach systemu.


XXV sesja Rady Powiatu Pisz

Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Powiatu Pisz przyniosła uchwalenie jednego z podstawowych dokumentów w zakresie funkcjonowania Powiatu Piskiego – Uchwały Budżetowej. Tym samym wiadomo już jakich inwestycji można spodziewać się w 2017 roku.


Koniec prac wraz z końcem roku

Pomimo przedświątecznego okresu na drogach Powiatu Piskiego trwały ostatnie prace związane  z realizacją przyjętych na 2016 r. działań inwestycyjnych.


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości