Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH sticky icon

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
Warszawa, 24.02.2020 r.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

APTEKA CEFARM ZAWIESZA NOCNE DYŻURY


KOMUNIKAT nr 7 z dn. 18.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

W związku W związku z brakiem personelu, Apteka Cefarm, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2,  od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, w dni powszednie Apteka będzie czynna w godzinach 7.30-19.00.
Ponadto Apteka Cefarm Białystok S.A. zawiesza pełnienie dyżurów nocnych w dniach 23 i 30 marca 2020r.

FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM


KOMUNIKAT nr 5 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGOStarosta Piski informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. do środy 25 marca 2020 r. zawiesza się osobiste udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach w Białej Piskiej i Piszu.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 w tym czasie organizuje się udzielanie porad przez telefon lub drogą e-mailową.
W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej porady. Skan podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl. Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona zostanie poinformowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

Od dnia 26 marca 2020 r. przewiduje się przywrócenie działania Punktów w Piszu i Białej Piskiej w dotychczasowym trybie, z możliwością uzyskiwania nieodpłatnych porad osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu pod numerem 87 425 47 00.
Wszelkie zapytania na temat funkcjonowania Punktów nieodpłatnej pomocy prosimy kierować pod numer Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.

Szczegóły w załączeniu.

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA APTEKI CEFARM


KOMUNIKAT nr 3 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników Apteki Cefarm, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2,  od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, w dni powszednie Apteka będzie czynna w godzinach 7.30-19.00.
Ponadto Apteka Cefarm nie będzie pełniła dyżuru nocnego w dniu 16.03.2020 r. Starosta Piski podejmuje działania, aby rozwiązać zaistniały problem.

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT nr 2 z dn. 12.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGODbając o bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu piskiego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwracamy się do Państwa z prośbą  o ograniczenie bezpośrednich wizyt w urzędzie starostwa.

Zachęcamy do korzystania z usług urzędu po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty. Informujemy ponadto, że jest możliwość korzystania z usług za pośrednictwem e-PUAP.Numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem
http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=19

NUMER BIURA OBSŁUGI KLIENTA
(087) 425 47 00 FAX (087) 425 47 01


PROSIMY O ZAMAWIANIE WIZYTY DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET
http://rejestracja.powiat.pisz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zapytania, prośby, mogą Państwo przekazywać drogą e-mail
na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apelujemy
o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji samorządowej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZALECENIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM
KOMUNIKAT STAROSTY PISKIEGO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


KOMUNIKAT nr 1 z dn. 11 marca br. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


Dotychczas (11 marca 2020) na terenie Powiatu Piskiego nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Starosta Piski podjął szereg działań prewencyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.


PODJĘTE KROKI:
- Wdrożono intensyfikację działań sanitarnych w Starostwie Powiatowym w Piszu (dodatkowe dezynfekcje klamek, uchwytów, biurek);
- Zwiększono działania sanitarne w placówkach oświatowych;
- Zalecono odwołanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych w jednostkach powiatowych;
- Opublikowano informacje na stronie internetowej: www.powiat.pisz.pl o standardach postępowania oraz wskazówki profilaktyczne.

Informujemy ponadto, że numery telefonów do Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym pod adresem internetowym www.bip.powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.pisz.pl

Wszelkich informacji nt. funkcjonowania i nr kontaktowych do poszczególnych wydziałów Starostwa udziela Biuro Obsługi Klienta, tel. 087 425 47 00

Jak chronić się przed koronawirusem? WHO-Światowa Organizacja Zdrowia radzi

CZYTAJ DALEJ !
W informacji znajdą Państwo zalecenia
Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące ochrony przed koronawirusem

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości