You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Wizyta uczniów orzyskiego ZSO w Olsztynie

W czwartek, 7 listopada 2019 r. w hali widowiskowo - sportowej „Urania” odbyła się już druga edycja Mistrzostw Warmii i Mazur  w Esporcie o Puchar Marszałka! Podczas wydarzenia zawodnicy  z całego województwa zmierzyli się  w rywalizacji drużynowej  w Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 20 oraz Tekken 7. Do samych kwalifikacji turnieju CS:GO zapisało się 60 reprezentacji szkół  z regionu. Pula pieniężna przeznaczona na nagrody to 10 000 zł.Ćwiczenia Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Piszu

75 ratowników oraz służby współdziałające i 16 pojazdów uczestniczyło w środę, 27 listopada w ćwiczeniach  w zakresie doskonalenia taktyki działań gaśniczych oraz technik ratownictwa medycznego i technicznego.konferencji pn. „Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza lokalną społeczność obszarów wiejskich, a w szczególności członkinie kół gospodyń wiejskich do udziału w konferencji pn. „Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich - liderki lokalnej społeczności”. Konferencja odbędzie się 12 grudnia br. w hotelu KOPERNIK  w Olsztynie – ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn, w godzinach 10:00 – 15:30

Nowy radiowóz w Komedzie Powiatowej Policji w Piszu

We wtorek, 26 listopada na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Piszu doszło do przekazania nowego pojazdu służbowego – oznakowanego radiowozu Hyundai i30.

ŚWIĘTO MUZEUM ZIEMI PISKIEJ

Rok 2019 był dla Muzeum Ziemi Piskiej okazją do świętowania, gdyż właśnie w tym roku przypadło półwiecze istnienia, założonej w roku 1969 placówki. W bieżącym roku Muzeum zorganizowało szereg działań w ramach wydarzeń jubileuszowych, które zwieńczyła uroczysta gala zorganizowana 22 listopada w Piskim Domu Kultury.

OGÓLNOPOLSKA DEBATA pn. „Co dalej ze służbą zdrowia?”

Starosta Piski Andrzej Nowicki uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji „Co dalej ze służbą zdrowia?”, która odbyła się 20 listopada w Grudziądzu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i dyrektorzy placówek medycznych z całej Polski oraz parlamentarzyści na czele z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wydarzenie zorganizowano w związku z pogarszającą się sytuacją w polskiej służbie zdrowia, w tym przede wszystkim  w szpitalach powiatowych i miejskich. Uczestnicy konferencji zastanawiali się wspólnie nad rozwiązaniami które miałyby na celu realną poprawę warunków służby zdrowia a co za tym idzie bardziej efektywnego i łatwiejszego korzystania z jej usług. Wśród najważniejszych czynników wpływających na obecną sytuację, podniesiony został problem braku zapewnienia właściwego poziomu finansowania, złe warunki pracy dla poszczególnych grup zawodowych pracujących w sektorze ochrony zdrowia czy też brak negocjowania na poziomie centralnym podwyżek.

Konferencja poświęcona komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych w powiecie piskim.

Dnia 22 listopada odbyła się konferencja poświęcona komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych  w powiecie piskim. Pani Maria Ferenc- Chrzanowska- pracownik Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży - przedstawiła wyniki egzaminów maturalnych w powiecie piskim w sesji zimowej i sesji letniej. Pan Krzysztof Najda – kierownik pracowni ds. analiz wyników egzaminacyjnych przedstawił wyniki egzaminu zawodowego.

20 lat Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W ramach promocji regionu i powiatu zachęcamy do zapoznania się z wydaną publikacją pn. "Warmińsko-Mazurskie - 20 lat Województwa, 30 lat Samorządności.Publikacja dostępna jest pod adresem: https://warminskomazurskie.polskamultimedialna.pl/media/book/wm3/

Rusza konkurs FIO edycja 2020

Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020  w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  • Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  • Priorytet Aktywni obywatele;
  • Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli  i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się  w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;
  • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o 12.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
  • maksymalna kwota dotacji – maksymalnie do 120 000,00 zł,

wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Szczegółowe pytania na temat programu FIO będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: FIO@niw.gov.pl

Pełna treść ogłoszenia dotyczącego konkursu dostępna jest na stronie:
https://niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz