You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Koniec "Wakacji pod żaglami"

Drodzy uczestnicy „Wakacji pod Żaglami”,

dziękujemy Wam za wspólnie spędzone dwa miesiące. Mamy nadzieję, że atrakcje, które dla Was zaplanowaliśmy, przypadły Wam do gustu  i sprostaliśmy Waszym oczekiwaniom.

Dziękujemy Wam za to, że byliście, za rozśmieszanie nas do łez, za pozytywną energię, aktywność i uśmiechy od ucha do ucha.

Gdybyśmy mieli Was podsumować to powiedzielibyśmy to w ten sposób, że każdy z Was jest wyjątkowy i na swój sposób oryginalny. Jesteśmy zaszczyceni, że razem stworzyliśmy tak mocną i zgraną drużynę.

Dziękujemy także osobom i instytucjom, które wsparły i pomogły nam w organizacji tegorocznych „Wakacji pod Żaglami”.ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu 10 lipca 2017 r. obradowała Komisja Grantowa oceniająca pod względem formalnym i merytorycznym oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 r.

W wyniku jej pracy przygotowana została lista rankingowa ofert, zgodnie z którą poszczególni oferenci otrzymali następującą ilość punktów: 

LISTA RANKINGOWA OFERT

KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ POWIATU W ROKU 2017

w zakresie

I. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

1. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu 241 pkt

II. Sportu i rekreacji.

1. Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida 248,5 pkt

2. Klub Sportowy Śniardwy Orzysz 122 pkt

III. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Do dofinansowania zarekomendowane zostały oferty z największą liczbą punktów. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinasowania podjął Zarząd Powiatu w Piszu w formie stosownej Uchwały, którą zamieszczamy poniżej do pobrania.

Załączniki:

Uchwała nr 62/94/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

POWIAT PISKI – PREKURSOREM W SUBREGIONIE

Pierwsze posiedzenie powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Piszu, w środę, 5 lipca przyniosło ukonstytuowanie się władz i obsadzenie pozostałych stanowisk.

Powołany uchwałą Zarządu Powiatu Piskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Zespół jest pierwszym takim organem, który powstał w subregionie ełckim. Zgodnie z podjętymi postanowieniami Zespół ma przede wszystkim skupić się na stworzeniu i monitorowaniu wdrażania Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim, opracowaniu ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz podejmować działania w zakresie inicjowania działań wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Podczas pierwszego posiedzenia obok ukonstytuowania się władz zespołu w następujący składzie:

Andrzej Nowicki – Starosta Piski – Przewodniczący Zespołu

Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – I Zastępca

Elwira Świetlicka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu – II Zastępca

Grzegorz Stachurski – Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Sekretarz Zespołu.

 

 

SESJA RADY POWIATU PISZ

29 czerwca br. odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Pisz. Były to ostatnie przed przerwą wakacyjną obrady Rady Powiatu, kolejne odbędą się dopiero pod koniec sierpnia.

Sesję zwyczajowo otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, która po stwierdzeniu prawomocności obrad przeszła do realizacji kolejno zaplanowanych punktów posiedzenia. W pierwszej części obrad Starosta Andrzej Nowicki zawnioskował o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursów Ofert 2017/2018, do którego radni przychylili się jednomyślnie.

 

 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

Nawiązanie ścisłej współpracy miedzy służbami i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącej do zabezpieczenia powiatu przed wystąpieniem ognisk ASF (afrykańskiego pomoru świń) było nadrzędnym celem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Piszu, 27 czerwca br.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PO RYBY 2014-2020

Spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.

 • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo, sala sesyjna Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej,
 • 11 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Pisz, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1

 

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STAROSTA PISKI

 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

na otwarte spotkanie informacyjne,

które odbędzie się 26 czerwca /poniedziałek/ 2017 r.

w sali konferencyjnej /nr 50, II piętro/ Starostwa Powiatowego w Piszu,

ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, rozpoczęcie o godzinie 09:00

 

Tematem spotkania będzie:

Przedstawienie zasad

PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PISKIEGO

przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach

OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT,

o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

omówione zostaną m.in.:

 

1. Założenia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,NA ROK 2017

 

2. Zasady dotyczące składania ofert w tym

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje
 • wysokość dotacji, udział środków własnych, czas realizacji zadań
 • kwalifikowalność kosztów
 • wypełnianie i złożenie oferty

3. Procedura konkursowa w tym

 • ogłoszenie konkursu
 • ocena formalna
 • ocena merytoryczna
 • wybór ofert
 • ogłoszenie konkursu ocena formalna ocena merytoryczna wybór ofert

4. Zawarcie umowy i przekazanie środków w tym

 • zasady zmiany treści umowy
 • wydatkowanie środków
 • obowiązki informacyjne

5. Rozliczanie dotacji w tym

 • wypełnianie i składanie sprawozdań
 • załączniki do sprawozdania
 • dokumentowanie wydatków
 • zatwierdzenie sprawozdania
 • kontrola i ocena realizacji zadań

6. Procedura zwrotu dotacji

Szczegółów odnośnie spotkania udziela Tomasz Borkowski pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, tel.: 87 425 47 62, e-mail: tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl