You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Kwalifikacja Wojskowa 2018

W poniedziałek, 5 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Piskim.  W bieżącym roku przed komisją ma obowiązek stawić się łącznie 547 osób,  z czego 396 z rocznika podstawowego – urodzeni w 1999 roku oraz kolejne 151 z roczników starszych. Zlokalizowana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu Powiatowa Komisja Lekarska będzie prowadziła kwalifikację do  9 marca.

Powiatowy Zespół do spraw Ekonomii Społecznej

W piątek 12 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019 niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, rozwoju turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacieSeminarium tematyczne "Księgowość i finanse w NGO oraz innych podmiotach ekonomii społecznej"

Szanowni Państwo,
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne pt. "Księgowość  i finanse w NGO oraz innych podmiotach ekonomii społecznej", które odbędzie się 22 listopada  w siedzibie Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża", ul. Gdańska 11, Pisz. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.30.


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych  23 listopada 2017 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Piskim Domu Kultury,  pl. Daszyńskiego 16.

W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Pisza i okolic do wzięcia udziału  w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat*.

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci  i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Koniec "Wakacji pod żaglami"

Drodzy uczestnicy „Wakacji pod Żaglami”,

dziękujemy Wam za wspólnie spędzone dwa miesiące. Mamy nadzieję, że atrakcje, które dla Was zaplanowaliśmy, przypadły Wam do gustu  i sprostaliśmy Waszym oczekiwaniom.

Dziękujemy Wam za to, że byliście, za rozśmieszanie nas do łez, za pozytywną energię, aktywność i uśmiechy od ucha do ucha.

Gdybyśmy mieli Was podsumować to powiedzielibyśmy to w ten sposób, że każdy z Was jest wyjątkowy i na swój sposób oryginalny. Jesteśmy zaszczyceni, że razem stworzyliśmy tak mocną i zgraną drużynę.

Dziękujemy także osobom i instytucjom, które wsparły i pomogły nam w organizacji tegorocznych „Wakacji pod Żaglami”.ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniu 10 lipca 2017 r. obradowała Komisja Grantowa oceniająca pod względem formalnym i merytorycznym oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 r.

W wyniku jej pracy przygotowana została lista rankingowa ofert, zgodnie z którą poszczególni oferenci otrzymali następującą ilość punktów: 

LISTA RANKINGOWA OFERT

KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ POWIATU W ROKU 2017

w zakresie

I. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

1. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Piszu 241 pkt

II. Sportu i rekreacji.

1. Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida 248,5 pkt

2. Klub Sportowy Śniardwy Orzysz 122 pkt

III. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

Do dofinansowania zarekomendowane zostały oferty z największą liczbą punktów. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinasowania podjął Zarząd Powiatu w Piszu w formie stosownej Uchwały, którą zamieszczamy poniżej do pobrania.

Załączniki:

Uchwała nr 62/94/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

POWIAT PISKI – PREKURSOREM W SUBREGIONIE

Pierwsze posiedzenie powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Piszu, w środę, 5 lipca przyniosło ukonstytuowanie się władz i obsadzenie pozostałych stanowisk.

Powołany uchwałą Zarządu Powiatu Piskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Zespół jest pierwszym takim organem, który powstał w subregionie ełckim. Zgodnie z podjętymi postanowieniami Zespół ma przede wszystkim skupić się na stworzeniu i monitorowaniu wdrażania Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim, opracowaniu ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz podejmować działania w zakresie inicjowania działań wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Podczas pierwszego posiedzenia obok ukonstytuowania się władz zespołu w następujący składzie:

Andrzej Nowicki – Starosta Piski – Przewodniczący Zespołu

Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – I Zastępca

Elwira Świetlicka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu – II Zastępca

Grzegorz Stachurski – Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Sekretarz Zespołu.