You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Ziemia piska na szlaku pielgrzymów z Rosji

Ze śpiewem i modlitwą zawitali do powiatu piskiego młodzi mieszkańcy Rosji. Przebywająca w diecezji ełckiej na zaproszenie biskupa ełckiego Jerzego Mazura młodzież spędziła czas na wspólnej modlitwie z polskimi rówieśnikami oraz poznawaniu historii naszych ziem. Stuosobowej grupie młodych ludzi z Syberii oraz europejskiej części Rosji towarzyszyło sześciu księży i cztery siostry zakonne.

Spotkanie ws. uruchomienia w Piszu studiów pielęgniarskich.

Wizytę w Starostwie Powiatowym w Piszu złożyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu rektor dr Andrzej Zduniak wraz z dr Heleną Marek, prorektor uczelni i dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSB w Giżycku oraz dr Małgorzata Karpińska-Karwowska, Przewodnicząca lokalnych struktur Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Piskiego Szpitala, z inicjatywy której spotkanie zostało zorganizowane. Podczas rozmów ws. uruchomienia w Piszu studiów pielęgniarskich Powiat Piski reprezentował Członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda. Rozważano możliwość otwarcia w Piszu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w ramach oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. WSB z siedzibą w Poznaniu to niepaństwowa uczelnia zawodowa specjalizująca się w kształceniu na kierunkach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe na kierunkach przeznaczonych dla służb mundurowych oraz innych zawodów istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa. Posiada kilka filii, z których najbliższa jest w Giżycku.

Związek Powiatów Polskich o sytuacji szpitali i szkół powiatowych.

Aktualnej sytuacji w opiece zdrowotnej oraz kondycji placówek oświatowych na szczeblu powiatowym poświęcono uwagę podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Starosta Piski Andrzej Nowicki jako członek Zarządu Związku Powiatów Polskich uczestniczył w posiedzeniu, które miało miejsce  8 sierpnia w Warszawie. Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szpitali zrzeszonych  w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oraz w Związku Powiatów Polskich.

„SIOSTRY (…) Matkami Żydowski Dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej”. PLENEROWA WYSTAWA JUŻ W PISZU.

Od 16 lipca, na terenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu prezentowana jest wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej, upamiętniająca heroiczne działania Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przeciwko zbrodniczej polityce III Rzeszy Niemieckiej.

Danuta Siedzikówna ps. ”Inka”

Ekspozycję poświęconą Danucie Siedzikównie ps. „Inka” można, od wtorku 16 lipca 2019 r., oglądać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej. Inicjatorami wystawy przygotowanej przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej są Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Piszu Wiesław Wicik oraz Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda, zajmujący się od lat tematyką podziemia antykomunistycznego.

Stopień Wodny na Pisie – kolejne działania

W ślad za Powiatem Piskim Gmina Pisz przekazała grunty  z przeznaczeniem pod budowę stopnia wodnego na rzece Pisie. Uroczyste podpisanie dokumentów miało miejsce 16 lipca.  W obecności posłów Jerzego Małeckiego oraz Wojciecha Kossakowskiego, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosława Makowskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Giżycku Ewy Kundy, Dyrektora Delegatury z Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Łukasza Giczewskiego oraz Starosty Piskiego Andrzeja Nowickiego i członka Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemara Brendy, podpisy na dokumencie złożyli Prezes Wód Polskich Przemysław Dacy oraz Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski.

Wystawa plenerowa SIOSTRY MATKAMI ŻYDOWSKICH DZIECI

Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Parafia pw. św. Ja na Chrzciciela w Piszu zapraszają.

Siostry matkami żydowskich dzieci

 

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – zapraszamy na szkolenie otwarte w Piszu

Czym się różni wniosek od projektu i dlaczego najpierw trzeba zaprojektować, by potem wypełnić wniosek? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na jednodniowe szkolenie otwarte, które przybliży Wam zasady pisania dobrego projektu.Temat szkolenia:
„Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Termin i miejsce:
22.07.2019 (poniedziałek)
Urząd Miejski w Piszu (ul. Gizewiusza 5)

Czas trwania szkolenia:
9:00-16:00 (z przerwami)

Kolonia artystów

,,Od kilku już lat, w tym samym czasie, w Rucianem-Nidzie zjawiają się artyści z różnych stron Polski i zostawiają po sobie ślad – rzeźby oraz obrazy. „KOLONIA ARTYSTÓW", bo tak zwą się plenery rzeźbiarsko-malarskie, to już tradycja. Tradycja niezwykła, gdyż każda edycja tego wydarzenia niesie ze sobą nowe dzieła będące ozdobą miasta. Pomysłodawcą i organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia jest Piotr Bogdaszewski, artysta-rzeźbiarz z Rucianego-Nidy, realizujący przedsięwzięcie dzięki współpracy z miejscowym Domem Kultury, .

Wizyta w Daugai z okazji litewskiego święta państwowego

Przypadające w dniu 6 lipca litewskie święto państwowe, Dzień Koronacji Króla Mendoga, tradycyjnie już stało się okazją do wizyty partnerskiej przedstawicieli Powiatu Piskiego w zaprzyjaźnionym Rejonie Alytus.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz