You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu

W dn. 21 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”.

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii  i Mazur”.
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać charakterystyki regionu,  a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I. Nagroda – 5.000 zł
II. Nagroda – 3.000 zł
III. Nagroda – 2.000zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Spotkania w Ministerstwie Zdrowia

Dzięki pośrednictwu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego W. Małeckiego 6 lutego 2019r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Pisz - wicestarostowie Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda w Ministerstwie Zdrowia spotkali się z wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również poseł Jerzy  W. Małecki, starosta powiatu kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych. Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w powiecie.

Oświadczenie w sprawie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piskiego,

Od dłuższego czasu poważna sytuacja finansowo – kadrowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców Powiatu Piskiego.

W związku z tą sytuacją informujemy, że Zarządowi Powiatu w Piszu zależy na ciągłości pracy całego Szpitala Powiatowego w Piszu, jak  i oddziału ginekologiczno – położniczego. Dlatego popieramy działania Dyrekcji i pracowników, zmierzające do zapewnienia obsady dyżurów na tym oddziale. W miesiącu lutym system dyżurów został dopięty, dlatego Dyrekcja wycofała pismo, skierowane do Wojewody  w  ostatnich dniach ubiegłego roku, w sprawie zawieszenia funkcjonowania niniejszego oddziału. Oddziałowi ginekologiczno – położniczemu nie grozi ograniczenie w żadnej formie. W chwili obecnej trwają dalsze intensywne starania dotyczące pozyskania lekarza do pracy na oddziale  w przyszłości.

Nadmieniamy, że Powiat Piski zawsze traktował priorytetowo wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem i rozwojem SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu od wielu lat stoją na stanowisku wspierania piskiego szpitala. Wyrazem tej polityki są dokonane na przestrzeni ostatnich 20 lat inwestycje przekraczające 35 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy mogą być dumni z odremontowanego i nowoczesnego obiektu. Inwestycje, modernizacje i ciągłe doposażanie, w tym także wspomnianego oddziału ginekologiczno- położniczego, wskazują na długoterminowe plany funkcjonowania tej placówki na dotychczasowych zasadach. Te działania stanowią najlepsze potwierdzenie woli powiatowych władz samorządowych, aby utrzymać Szpital Powiatowy w Piszu w nieuszczuplonej postaci.

Zapewniamy, że zgadzamy się z głosem Mieszkańców Powiatu Piskiego wskazującym na potrzebę funkcjonowania piskiego Szpitala na obecnych zasadach i podejmujemy wszelkie możliwe działania, by taki stan zachować.

Starosta Piski Andrzej Nowicki

Ogłoszenie nabór do projektu „Akademia Dobrej Zmiany - aktywizujemy siebie”

Akademia Dobrej Zmiany

 

Jeśli szukasz zatrudnienia?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś podnieść swoje kompetencje zawodowe?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć udział w szkoleniach zawodowych, stażach?
Jeśli chciałabyś lub chciałbyś wziąć i innych atrakcyjnych działaniach w ramach projektu?

Zgłoś się do nas !

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się  7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim  w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Dyżury aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, na terenie powiatu piskiego w 2019 r.Uchwała Nr III/12/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 6 grudnia 2018 r.  w sprawie rozkłądu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r.

§ 1 Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2 Ustala się dyżury aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3 Ustala się godziny dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w następujący sposób:

• dyżur w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 21.00 i kończy o godz. 7.30,
• dyżur w soboty rozpoczyna się o godz. 18.00 i kończy o godz. 8.00,
• dyżur w niedzielę rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 7.30,
• dyżur świąteczny rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 7.30, a jeśli święto wypada w sobotę, dyżur rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy się o godz. 8.00.

Do pobrania:

Grafik dyżurów aptek w 2019 r.

Rozkład godzin pracy aptek w 2019 r.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- warsztaty„ Agresja i przemoc"

W dniu 19 listopada 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu zorganizowało warsztaty dla dzieci na temat „Agresja  i przemoc” w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy  i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Narodowe Święto Niepodległości

Liczne atrakcje, pikniki militarne, pokazy, msze święte  w intencji Narodu i Państwa Polskiego oraz uroczystości  w  miejscach pamięci – tak właśnie minęło Narodowe Święto Niepodległości w Powiecie Piskim.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz