You are hereZespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu


By aneta.ofman - Posted on 07 kwiecień 2021


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu to szkoła z 57- letnią tradycją.
Od ponad pół wieku uczy i rozwija umiejętności swoich wychowanków, a także zaskakuje mieszkańców swoją kreatywnością.


W skład Zespołu Szkół wchodzi liceum, technikum (kierunki kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista) oraz szkoła branżowa I stopnia (kierunki kształcenia: kucharz, sprzedawca, fryzjer, stolarz).
Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki do nauki, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje wychowankom wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień, pasji poprzez organizację kół zainteresowań, zajęć kulturalnych, sportowych i strzeleckich. Umożliwia to baza szkoły, w skład której wchodzą sala informatyki, sala robotyki z automatyką, sala gimnastyczna i siłownia, a także biblioteka z czytelnią.
Szkoła słynie ze ścisłej współpracy z wojskiem. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego ZAWISZA.
Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w zawodach strzeleckich na szczeblu wojewódzkim.
Od lat prowadzone są zajęcia wojskowe w tzw. klasach mundurowych. Uczniowie klas wojskowych odbywają szereg ćwiczeń: doskonalą swoje umiejętności saperskie, strzeleckie, posługiwania się bronią, terenoznawstwa, musztry i walki wręcz - krav maga. Podczas ćwiczeń korzystają z trenażera Śnieżnik.
Czas spędzony w jednostce wojskowej podczas profesjonalnie przygotowanych działań wzbogaca ich wiedzę wojskową oraz dostarcza niezapomnianych wrażeń.


Przez 3 ostatnie lata, poza zajęciami wojskowymi, w szkole realizowano we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej projekt Zielone Informatyczne Garnizony. Dzięki wyborowi specjalizacji robotyki z automatyką, pozyskano nowoczesny sprzęt do wyposażenia specjalistycznej pracowni. Projekt realizowało tylko 12 szkół w Polsce. W tym roku działania będą kontynuowane w postaci zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel informatyki, który dodatkowo odbył cykl szkoleń na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Dzięki współpracy nawiązanej z Politechniką Białostocką młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i korzystać z bazy, jaką posiada uczelnia.


Priorytetem i nowością w szkole jest utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego przy ścisłej współpracy i finansowaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które wyznacza również patronacką jednostkę wojskową wspierającą szkołę w kształceniu praktycznym oddziału. OPW to szansa na pewne zatrudnienie w armii zawodowej, wojskach obrony terytorialnej lub innych formacjach i służbach mundurowych (skrócony czas służby przygotowawczej, szybki awans, dobre zarobki, a przede wszystkim szansa własnego rozwoju).
Szkoła sięga po atrakcyjne i przydatne w dalszym życiu zawodowym projekty i propozycje dla młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy. Otrzymała certyfikat Szkoły Edukacji Globalnej. Młodzieży przybliżana jest idea ekonomii społecznej. Uczeń szkoły otrzymał tytuł Młody Menedżer 2018 w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku. Prowadzone jest młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo. Wszystko dzięki prężnie działającemu w szkole doradztwu zawodowemu.


Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu ofert w związku ze złożonym projektem na pozyskanie funduszy europejskich z programu POWER – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - planowane jest wyruszenie do Grecji, żeby poznać korzenie cywilizacji europejskiej, zetknąć się z kulturą i sztuką śródziemnomorską. Interesujące…? No pewnie!!! Czyż nie przyjemnie rozmawiać o filozofii w cieniu gaju oliwnego wdychając zapach świeżego tymianku?
W szkole kładziony jest nacisk na wychowanie patriotyczne – prowadzona jest ścisła współpraca z IPN, organizowane są spotkania i wystawy historyczne, na które zapraszani są mieszkańcy i uczniowie okolicznych szkół.
Szkoła budzi talenty artystyczne w dziedzinie fotografii, plastyki i rękodzieła. Popularyzowane jest czytelnictwo poprzez tworzenie zdjęć Sleeveface, rzeźb z książek w ramach bookartyzmu. Misja szkoły to również rozbudzenie miłości do sztuki i interaktywne jej przetwarzanie: od 10 lat tworzona jest Galeria Żywych Obrazów.Szkoła śledzi losy absolwentów i cieszy się z ich sukcesów. Oto kilka zdań od absolwentów: „Liceum pomogło mi bardzo w dostaniu się na wymarzoną filologię polską… bez egzaminu. Bardzo chciałam wziąć udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Zdobycie tytułu finalisty umożliwiało wstęp bez egzaminu na polonistykę na wiele uczelni w Polsce, w tym na Uniwersytet Śląski...”- Karolina Starnawska, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Tekst na podstawie informacji przekazanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.
Fotografie: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe