You are hereZabłocone nawierzchnie dróg

Zabłocone nawierzchnie dróg


By jakub.grodzki - Posted on 28 listopad 2017

W ostatnim okresie nasiliły się zgłoszenia o silnie zabłoconych nawierzchniach  i oczekiwania, aby rozwiązaniem "brudnego problemu" zajęły się wyłącznie zarządcy dróg. Jednak ustawodawca rozkłada tą odpowiedzialność również na inne podmioty. Zanim przeanalizujemy ten aspekt, chciałbym przedstawić przyczyny tego dokuczliwego zjawiska.

Otóż problem nie leży wyłącznie w mokrej tegorocznej jesieni. Musimy wrócić pamięcią do ubiegłego roku - 2016. Jesień wówczas również obfitowała w opady atmosferyczne znacznie przewyższające średnią dla tego okresu i regionu. W zimę weszliśmy z podniesionymi poziomami wód powierzchniowych. Zima na przestrzeni 2016 - 2017 była przeciętnie śnieżna,. W takim układzie wiosenne roztopy powinny być niebawem wchłonięte przez rozmarzające grunta, ale z powodu utrzymujących sie wysokich stanów wód powierzchniowych, do tego nie doszło. Mokre lato, bez okresów suchych, systematycznie zwiększało objętość wód w środowisku. Rolnicy pamiętają trudny okres żniw. Z tego powodu niektóre łany upraw do dzisiaj nie zostały zebrane. Jaką mamy tegoroczną jesień wszyscy widzimy. Kumulacja wilgotności w otaczającej nas przyrodzie jest wyjątkowa.

Konsekwencją tego zjawiska są rozlewiska naturalnych zbiorników i cieków wodnych, co wpływa na rowy pełne wody i przepusty nie spełniające swojej roli. Nawet niezainteresowany obserwator zauważy zalane, pola, łąki, wszechobecne błoto. Każdy kto wyjeżdża  z nieutwardzonego podwórka, lasu, żwirowni czy pola pozostawia na drodze bitumicznej ogromne ilości błota "przemycanego" w protektorach opon, na błotnikach, podwoziu itp.

Aczkolwiek "Ustawa o drogach publicznych" w art. 20, ust 4 nakłada na zarządcę drogi "utrzymanie nawierzchni drogi ...", to cały art. 39 dotyczy działań, jakich zabrania się dokonywać w obrębie drogi. Konsekwencją tych regulacji prawnych są przewidziane kary określone w Ustawie - Kodeks Wykroczeń. Przykładem niech będzie art. 91. "kto zanieczyszcza drogę publiczną ... w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany". Również art. 99 nawiązuje do niedozwolonych zachowań jak np: - kto niszczy lub uszkadza drogę publiczną..., kto zaoruje lub zawęża pas drogowy..., kto uszkadza rowy, skarpy, wykopy..., kto wypasa zwierzę... - podlega karze do 1000 zł. Wart przypomnienia jest jeszcze art.102, rozwiewający wątpliwości o podmiotowości utrzymania zjazdów: - "kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany".

Przedstawiona informacja nie zwalnia Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z realizacji statutowych obowiązków. Nie uchylamy sie od reakcji na zaistniałą sytuację. Poza wieloma nie spektakularnymi działaniami w tym zakresie, jeszcze w br. przebudujemy dwa najbardziej zagrożone przepusty: w Białej Piskiej na ul. Targowej i na trasie Onufryjewo - Wierzba. Pragnę jedynie podkreślić, że wszyscy jesteśmy współwłaścicielami dóbr/dróg publicznych.

Wiesław Wasilewski - Z-ca Dyr. PZD w Piszu
Pisz, 27 listopada 2017 r.Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz