You are hereXXVI SESJA RADY POWIATU PISZ

XXVI SESJA RADY POWIATU PISZ


By t.borkowski - Posted on 31 styczeń 2017

W czwartek, 26 stycznia, miała miejsce pierwsza w 2017 roku sesja Rady Powiatu Pisz. W zaakceptowanym przez Radnych porządku obrad obok niezmiennych punktów programu Radni zajęli się miedzy innymi sprawozdaniem z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. oraz podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na rok 2017.

W skład funkcjonującej w Powiecie Piskim Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzą Andrzej Nowicki – Starosta Piski pełniący funkcję przewodniczącego, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, ppłk Jarosław Wyszecki – Dowódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu oraz Irena Jatkowska i Ignacy Józef Bernekier – Radni Rady Powiatu Pisz. W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczą również przedstawiciele: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz prokurator wskazany przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.

W swoich pracach Komisja podejmuje przede wszystkim działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Piskim, które mają na celu stworzenie forum w zakresie dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dlatego też, wszystkie programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego są przejawem strategii profilaktycznej, stawiającej sobie za cel pomniejszenie naruszeń podstawowych norm prawnych, opanowanie przestępczości oraz przezwyciężenie patologii społecznej.
W minionym roku, w ramach działań profilaktycznych miały miejsce między innymi takie wydarzenia jak szkolenie w zakresie zagrożeń terrorystycznych przeprowadzone dla dyrektorów oraz pracowników szkół oraz pracowników jednostek powiatowych. Obok tego typu działań Komisja zainicjowała w minionym roku szereg działań profilaktycznych związanych z występującymi okresowo zagrożeniami, takimi jak np.: wypalanie traw, zachowanie podczas burzy, bezpieczny wypoczynek, dopalacze. Ponadto Komisji na bieżąco monitoruje i analizuje skuteczność prowadzonych działań wprowadzając w tym zakresie niezbędne modyfikacje na rzecz szerszego odbioru oraz wznawia zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej działania prewencyjne podejmując przy tym również nowe inicjatywy.
Podczas XXVI sesji Rady Powiatu Pisz powrócił na forum temat Mazurskiej Pętli Rowerowej. Zaplanowane na bieżący rok działania w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania projektu organizacji ruchu w ramach „Mazurskiej Pętli Rowerowej” zyskały większy budżet ze względu na zamianę wartości zadania, która wynika ze wzrostu kosztów szacunkowych. Spowodowane jest to częściową zmianą wariantowości ścieżki – uwzględnienie wykonania nawierzchni asfaltowej. Warto przypomnieć, iż projekt „Mazurska Pętla Rowerowa” zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez budowę trasy rowerowej wokół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Przebieg zaplanowanej trasy oparty jest o oś Szlaku WJM i liczyć będzie sobie przeszło 300 km. Szacowana wartość projektu to ok. 55 mln zł z czego 80 % stanowić będą środki z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020) w wysokości ok. 46,75 mln zł.
Trasy wiodące prze Powiat Piski realizowane będą w ramach II etapu – Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy WJM. W ramach tego etapu powstanie 90 km ścieżek rowerowych biegnących przez miejscowości Cierzpięty, Okartowo, Karwik, Pisz, Wiartel, Karwica, Krzyże, Ruciane Nida, Iznota.