You are hereXVI sesja Rady Powiatu Pisz

XVI sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 04 luty 2020

Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, przygotowanie Starostwa Powiatowego  w Piszu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2020 oraz przebieg Drogi Krajowej Nr 16 zdominowały obrady XVI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w czwartek, 30 stycznia br.

Obecny na sesji Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu charakteryzując kondycję piskiego szpitala wskazał, iż aktualnie, zawarte kontrakty zarówno roczne jak i trzyletnie zapewniają zdolność pracy wszystkich kluczowych specjalistów, a tym samym oddziałów szpitalnych. Obecnie  w najtrudniejszej sytuacji kadrowej znajduje się Oddział Ratunkowy, który wymaga pilnego wsparcia kadrowego.  W trakcie sesji poruszony został także temat epidemii jaka ma miejsce w Chinach i ewentualnego hospitalizowania pacjentów  w razie podejrzeń o zarażenie koronawirusem. Dyrektor Marek Skarzyński poinformował, iż dla województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanym do hospitalizacji pacjentów podejrzewanych o kontakt z koronawirusem jest szpital  w Gdańsku. Natomiast SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu dysponuje dwoma łóżkami spełniającymi standardy w zakresie izolowania pacjentów znajdującymi się na Oddziale Zakaźnym.W zakresie zagrożenia koronawirusem informacji udzielił także Etatowy Członek Zarządu dr Waldemar Brenda, który poinformował, iż Starostwo Powiatowe w Piszu pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz SP ZOZ Szpitalem Powiatowym w Piszu. Sytuacja na terenie powiatu piskiego jest monitorowana, a odpowiednie służby posiadają wiedzę w zakresie niezbędnych procedur. Stan przygotowań na obszarze powiatu potwierdzony został m.in. podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało miejsce 30 stycznia br.

Kolejną kwestią szeroko omówioną podczas sesji stała się sprawa zaplanowanej na okres od 17 lutego do 17 marca kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z informacją Tadeusza Wysockiego – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego,  w bieżącym roku, zarówno ze strony osobowej jak i lokalowo – materiałowej, przeprowadzenie kwalifikacji odbędzie się zgodnie w wcześniejszymi założeniami. W tym roku do stawiennictwa przed Komisją Kwalifikacyjną zobowiązanych jest 700 mieszkańców Powiatu Piskiego.

Jedną z ostatnich kwestii poruszonych podczas XVI sesji Rady Powiatu Pisz stała się sprawa planowanego przebiegu Drogi Krajowej Nr 16 na odcinku od Mrągowa do węzła Woźnice. Obecnie, brane pod uwagę są trzy warianty. Warianty  A oraz B przebiegają w okolicy miejscowości Baranowo, Mikołajki i dalej do węzła drogowego Woźnice. Wariant północny wytyczony jest na północ od Mikołajek i przecina jezioro Tałty w okolicy miejscowości Mrówki i biegnie do węzła drogowego Woźnice. Ostatni wariant, ze względu na przecinanie licznych jezior, wymaga przepraw mostowych i jest najdroższy oraz ma największe oddziaływanie na środowisko. Jak podkreślił Leszek Bogdanowicz – Naczelnik Wydziału Komunikacji, kwestia budowy kolejnych odcinków drogi S 16 to przynajmniej 2 – 3 lata dla odcinka Borki Wlk. – Mrągowo i kolejne lata w przypadku odcinka Mrągowo – Ełk.Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI