You are hereXIV sesja Rady Powiatu Pisz

XIV sesja Rady Powiatu Pisz


By jakub.grodzki - Posted on 25 listopad 2016

Średni czas „życia” ekspozycji muzealnej to 25 lat. Obecnie prezentowany wystrój muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu nie uległ zmianie do 35 lat. Czas najwyższy na metamorfozę.


Podczas XIV sesji Rady Powiatu Pisz państwo Żaneta i Jacek Govenlock z warszawskiego Studia Projektów „Govenlock” zaprezentowali radnym nową wizję prańskiego muzeum. Prezentację poprzedziło krótkie słowo wstępne Wojciecha Kassa – Dyrektora Muzeum w Praniu, który wskazał, iż zmiana ekspozycji w dzisiejszych czasach jest konieczna zwłaszcza w zakresie możliwości jakie niosą za sobą nowe technologie. Jednakże zmiany, zgodnie ze słowami  Dyrektora, mają połączyć przeszłość z przyszłością tak by nie zatracić specyficznego ducha Leśniczówki Pranie. Następnie głos zabrała Jagienka Perlikiewicz-Kass – Asystent w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, która przedstawiła radnym planowane działania inwestycyjne w zakresie Muzeum w Praniu oraz jego oddziału w Ogródku. Obecnie najważniejszymi, koniecznymi działaniami w zakresie zmian w prańskim muzeum jest instalacja systemów alarmowych zarówno w zakresie ochrony mienia jak i ochrony przeciwpożarowej. Koszt tych działań szacuje się na około 101 tys. zł (netto) w przypadku Prania oraz 60 tys. zł (netto) w przypadku Ogródka. Kolejnym wyzwaniem stojącym obecnie przed Muzeum w Praniu jest przeprowadzenie profesjonalnej konserwacji papierowych eksponatów, w tym 370 woluminów z osobistego księgozbioru K.I. Gałczyńskiego. Zgodnie  z przeprowadzoną ekspertyzą wszystkie eksponaty wymagają konserwacji. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 215 tys. zł (netto), a czas wykonania to około 2 lat.

Następnie głos zabrała Żaneta Govenlock, która przedstawiła oraz omówiła założenia nowej aranżacji. Zaprezentowany projekt jest niezmiernie ciekawym założeniem, które może wprowadzić Muzeum w Praniu w całkiem nowy wymiar. Niewątpliwie jest to koncepcja innowacyjna, która odmienia pojęcie zwiedzania muzeum. Zgodnie z założeniami projektantów pięć odrębnych sal ekspozycyjnych nawiązywać ma nie tylko do poszczególnych etapów życia poety ale odzwierciedli również jego pasje i zainteresowania. Przenikanie się nowoczesnych technik oraz posiadanych przez Muzeum eksponatów zapewni zwiedzającym ciekawą oraz nie jeden raz interaktywną chwilę spędzoną z K.I. Gałczyńskim. W trakcie prezentacji Wojciech Kass – Dyrektor Muzeum w Praniu podkreślił, iż niektóre eksponaty, jak np.: barokowa rzeźba św. Ildefonsa zostaną wyeksponowane po raz pierwszy. Z drugiej strony dostępna przestrzeń ze względu na niewielkie gabarytu obiektu zostanie wykorzystana w sposób maksymalny, jak np. muzealna weranda,  na której zostaną zaprezentowane zmianę muzeum na przestrzeni lat oraz teren otaczający Muzeum – planowane jest ustawienie dwóch „grających” ławek. Koszt tych zmian to szacunkowo 450 tys. zł (netto), które zdaniem Wojciecha Kassa – Dyrektora Muzeum w większości uda pozyskać się ze źródeł zewnętrznych takich jak fundusze europejskie czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trakcie XIV sesji Rady Powiatu Pisz, Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady odczytała podziękowania skierowane przez mł. insp. Radosława Dracha – Komendanta Powiatowego Policji w Piszu do Radnych za wsparcie w zakresie zakupu nowych pojazdów służbowych dla Komendy w Piszu. Starostwo Powiatowe w Piszu przekazało na rzecz policjantów 60 tys. zł, na zakup trzech pojazdów do Komendy Powiatowej w Piszu i przekazało wraz  z Gminą Orzysz kolejne 20 tys. zł na zakup pojazdu dla Komisariatu w Orzyszu. W sumie kosztem 260 tys. zł policja w Powiecie Piskim zyskała trzy pojazdy oznakowane – dwie Kia Ceed oraz jedną Skodę Yeti oraz nieoznakowanego Opla Astrę. W uroczystym przekazania trzech pojazdów do służby, które miało miejsce 24 listopada uczestniczyli między innymi Andrzej Nowicki – Starosta Piski oraz Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz.

W trakcie XIV sesji Rady Powiatu w Piszu Radni wyrazili także zgodę na zawarcie porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Piskim a gruzińskim miastem Gorii pomimo zastrzeżeń niektórych radnych. Jak argumentował w tym miejscu Andrzej Nowicki – Starosta Piski planowane porozumienie nie jest wiążące i w każdej chwili można je rozwiązać, dodatkowo nie pociąga za sobą żadnych skutków finansowych. Z drugiej strony kiedyś polskim samorządom pomagali partnerzy z zachodu, dzisiaj mamy szansę spłacić ten dług wspierając i wskazując drogę w zakresie rozwoju samorządności partnerom ze wschodu. W końcowej części sesji Rada wyraziła zgodę na wsparcie finansowe gminy Białą Piska w zakresie planowanej przebudowy ulic Zielonej i Kolejowej. W najbliższym czasie wykonane zostaną w tym zakresie dokumentacje techniczne, same działania inwestycyjne będą miały miejsce najprędzej w przyszłym roku.Tagi