You are hereWojewoda wyróznił Starostwo Powiatowe w Piszu

Wojewoda wyróznił Starostwo Powiatowe w Piszu


By jakub.grodzki - Posted on 20 grudzień 2019

Szanowni Państwo,

w pracy każdego samorządu są też takie momenty kiedy chcemy pochwalić się dokonaniami, które zostały docenione na szerszą skalę. Jestem przekonany, że wielu z Państwa pamięta szereg zdarzeń w ramach prowadzonych na terenie naszego powiatu ćwiczeń obronnych, które miały miejsce w czerwcu i wrześniu bieżącego roku. Przypomnę też, że czerwcowe ćwiczenia powiatowe pk. „KURIER 2019” zaplanowane zostały w czasie trwających na terenie RP ćwiczeń taktycznych Wojska Polskiego z sojusznikami NATO pk. „DRAGON-19”. Były to jedne z największych, realizowanych dotychczas przez Powiat Piski ćwiczeń obronnych, w ramach których nawiązaliśmy ścisłą współpracę cywilno-wojskową z wojskami ćwiczącymi na naszym terenie. Dotychczas jesteśmy jedynym powiatem w województwie na terenie którego odbywała się certyfikacja NATO międzynarodowych wojsk chemiczno-inżynieryjnych.Jednym z elementów odbywającego się 18 czerwca ćwiczenia, był zainicjowany na terenie piskiego starostwa incydent ze znalezieniem na terenie budynku ładunków chemicznych niewiadomego pochodzenia. Ćwiczenie zorganizowano we współpracy z wojskami chemicznymi, uzyskującymi certyfikację tj. Grupą Zadaniową OPBMR Sił Odpowiedzi NATO 2020. Działanie, angażujące służby policji, straży, wojska i cywili, stało się znakomitą okazją do sprawdzenia i weryfikacji procedur oraz umożliwiło nabycie doświadczenia w kooperacji, zmierzającą do eliminacji zagrożenia.

Działania odbywały się pod czujnym okiem obserwatorów skierowanych do naszego powiatu przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego, którzy mieli za zadanie ocenić nasze przygotowanie do realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz samą realizację tych zadań. Jak się okazało, zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko!

W dniach 12-13 grudnia br., w ramach odbywających się cyklicznie odpraw z pracownikami starostw powiatowych  z terenu naszego województwa, realizującymi wyżej wymienione zadania, miało miejsce spotkanie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego naszego starostwa z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WM UW w Olsztynie.

Dyrektor WBiZK WM UW w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego postanowił wyróżnić piskie starostwo na tle całego województwa, honorując nas statuetką za wzorową realizację zadań w zakresie współpracy cywilno- wojskowej w 2019 roku. To bardzo znaczące wyróżnienie. Szczególne podziękowania za przygotowanie  i przeprowadzenie ćwiczeń należą się pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Paniom Dominice Budzyńskiej, Agnieszce Wilk i Alicji Wiśniewskiej z naczelnikiem Tadeuszem Wysockim na czele.

Tym samym chciałbym raz jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy wzięli czynny udział w ćwiczeniach, czyli Burmistrzom, wszystkim służbom i jednostkom w powiecie oraz pracownikom starostwa. To wyróżnienie jest również docenieniem Waszej pracy.

Dziękuję bardzo!
Starosta Piski Andrzej NowickiWojewoda wyróżnił Starostwo Powiatowe w Piszu

 

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI