You are hereWizyta w Brukseli

Wizyta w Brukseli


By jakub.grodzki - Posted on 13 marzec 2019

W dn. 4 – 6 marca br. miała miejsce wizyta studyjna samorządowców z terenu Warmii i Mazur w Brukseli. W składzie delegacji znaleźli się Starostowie powiatów Warmii i Mazur oraz Burmistrzowie warmińsko-mazurskich gmin. Powiat piski reprezentował Wicestarosta Marek Wysocki. Wydarzenie zainicjowane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego miało na celu przybliżenie przedstawicielom samorządu Warmii i Mazur specyfiki procesu legislacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz możliwości rozwoju regionalnego  w kontekście spójnej polityki rządu RP i instytucji regionalnych.

W programie obok wizyty w Parlamencie Europejskim, Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej i Domu Polski Wschodniej znalazło się spotkanie z Poseł RP do Parlamentu Europejskiego Barbarą Kudrycką oraz  z Dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Samorządowcy wzięli udział w konferencji „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z zadaniami i możliwością współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz Domem Polski Wschodniej. Podczas spotkania w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej członkom delegacji przybliżono ogólne zadania tej instytucji oraz jej poszczególnych Wydziałów w kontekście obecnej i przyszłej perspektywy finansowej UE oraz polityki spójności, polityki rolnej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) i zdrowotnej a także rozwoju regionalnego z punktu widzenia Rządu RP. Spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego zaowocowało wymianą informacji i doświadczeń nt. współpracy  w ramach Komisji Parlamentu Europejskiego i grup politycznych. W programie wizyty znalazły się również spotkania przybliżające członkom delegacji obecne i przyszłe działanie programu Erasmus („Erasmus+ i przyszły Erasmus 2021-2027 - możliwości uczestnictwa, wolontariat), wdrażania programów RPO w Polsce (w tym RPO Warmia Mazury, rola Komisji Europejskiej w tym procesie, wyzwania stojące przed samorządem) oraz zatrudnienie i polityka społeczna w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli istnieje od 2003 roku. Obecnie jego dyrektorem jest Małgorzata Wasilenko. Głównym zadaniem Biura jest reprezentowanie i ochrona interesów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działania na rzecz integracji ze strukturami UE. Co roku Biuro Regionalne organizuje udział w wielu międzynarodowych wydarzeniach promocyjnych dających możliwość zaprezentowania oferty turystycznej, kulturalnej i gospodarczej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI