You are hereWICEMINISTER ZDROWIA Z WIZYTĄ W PISKIM SZPITALU

WICEMINISTER ZDROWIA Z WIZYTĄ W PISKIM SZPITALU


By jakub.grodzki - Posted on 22 czerwiec 2020

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska w dniach 19-20 czerwca wizytował szpitale powiatowe na Mazurach.  W planach wizyty znalazły się Ełk, Pisz, Giżycko, Węgorzewo, Kętrzyn.

Piątkowa wizyta ministra Kraski w Piszu zakończyła się dobrymi informacjami dla naszego samorządu i szpitala. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Powiatu wraz z Przewodniczącą Rady oraz Dyrektorem Szpitala, minister potwierdził, że wniosek  o przebudowę i modernizację oddziału zakaźnego zyskał pozytywną opinię merytoryczną ministerstwa i zostanie skierowany do Premiera celem dalszych decyzji.Przypominając, szpital od kilku lat podejmuje próby pozyskania funduszy na modernizację oddziału obserwacyjno- zakaźnego. Uzasadnieniem dla potrzeby realizacji inwestycji była dotąd m.in. specyfika regionu, w którym mieszkamy. Głównym powodem było wówczas podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi,  w szczególności przenoszonymi przez kleszcze, a szpital miał być placówką obsługującą w tym zakresie pacjentów  z całego województwa. Patrząc jednak z perspektywy dotychczasowych doświadczeń w związku z COVID-19, konieczność modernizacji tego oddziału jest wręcz niezbędna, by móc w pełni zabezpieczyć mieszkańców naszego regionu  w możliwości specjalistycznego leczenia chorób zakaźnych.

Powiat Piski ubiega się o dofinansowanie w wysokości ok. 7 milionów na ten cel. Zarząd Powiatu w dalszym ciągu będzie podejmował działania w zabieganiu o rządową gwarancję finansowania tej inwestycji. Swoje wsparcie zadeklarował też m.in. poseł Jerzy Małecki, który cały czas aktywnie wspiera inicjatywę i działania naszego samorządu  w tym zakresie. O dalszych krokach w tej sprawie jak i podejmowanych decyzjach informować będziemy Państwa na bieżąco. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli przekazać kolejne dobre wiadomości.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI