You are hereWarmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych

Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych


By jakub.grodzki - Posted on 01 czerwiec 2018

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego, oprócz uroczystych chwil, czeka Państwa debata nt. niezależności finansowej organizacji pozarządowych: czy jest to możliwe? W jaki sposób pozyskiwać sponsorów, przyjaciół, którzy będą wspierać działalność organizacji? Jak budować relacje z podmiotami ze swojego otoczenia, które będą istotnym wsparciem podejmowanych przez organizację zadań? Przekażemy Państwu podstawy fundraisingu i wiele, mam nadzieję, ciekawych przykładów skutecznych działań organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Czym jest fundraising?

Fundraising to proces komunikacji i nawiązywania relacji, który ma na celu zdobywanie funduszy lub darowizn rzeczowych poprzez proszenie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji o wsparcie inicjatyw charytatywnych.


Serdecznie zachęcam do udziału w Forum!


W załączeniu informacja nt. przetwarzania danych osobowych. W przypadku uczestniczenia w Forum będziemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych (imię i nazwisko, podmiot, który Państwo reprezentujecie).

Zaproszenie 01

 

Zaproszenie 02

 Zaproszenie

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz