You are hereSzkolenia w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Szkolenia w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych


By jakub.grodzki - Posted on 20 luty 2019

W dniach od 15do 19 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piszu miały miejsce szkolenia z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych. Celem szkoleń było uświadomienie ich uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój lokalnej społeczności oraz na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Przedsięwzięcie służy edukacji uczestników  w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliża rozwiązania prawne i dobre praktyki w tym zakresie.

Program szkoleń podzielony został na następujące bloki tematyczne:
1. Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.
2. Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT).
3. Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych.

Szkolenia organizowane są w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych - projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt pod nazwą „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap II” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz