You are hereSTYPENDIA POMOSTOWE DYPLOM Z MARZEŃ 2018/2019

STYPENDIA POMOSTOWE DYPLOM Z MARZEŃ 2018/2019


By jakub.grodzki - Posted on 02 sierpień 2018

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  z siedzibą w Rucianem - Nidzie już po raz 13 jest operatorem lokalnym Programu „Dyplom  z Marzeń”, które skierowany jest do studentów I roku studiów stacjonarnych.  W roku 2018/19 to XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a jego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w Programie od 2005 roku i przyznało dotychczas 52 stypendiów.

W roku akademickim 2018/2019 nasza organizacja planuje przyznać 5 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszego Stowarzyszenia, czyli całego powiatu piskiego, mrągowskiego i giżyckiego.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura Stowarzyszenia  (ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida) w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2018 r.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

1. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r., i być maturzystą/-tką z 2018 roku oraz osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na...,
2. zostać przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
3. mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata, potwierdzone zameldowaniem,
4. pochodzić z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 575 zł brutto (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt pięć zł, dochód wyliczony z czerwca 2018 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-sprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełno-sprawnością,
5. posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line. Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi na naszej stronie internetowej. Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.

Więcej informacji w biurze Stowarzyszenia, ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida, kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com, tel. 510 211 940, tel. 500 227 829.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o rekomendację

Regulamin

Plakat

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz