You are hereSTAŻE W NIEMCZECH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH

STAŻE W NIEMCZECH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH


By damian.olszynski - Posted on 23 maj 2017

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska promuje Międzynarodowy Program Stypendialny, dzięki któremu polscy absolwenci będą mieli okazję odbywać płatne staże w Niemczech z zakresu ochrony środowiska. Fundatorem programu jest oficjalny partner stowarzyszenia Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Celem programu jest wspieranie rozwoju zawodowego najlepszych w Polsce młodych specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz możliwość wzbogacenia wiedzy zdobytej na studiach o praktyczne doświadczenie. Ponadto program przewiduje utworzenie sieci trwałych kontaktów w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy ekspertami z Niemiec i Europy Środkowo- Wschodniej oraz przełamywanie barier w ponadgranicznej współpracy na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Program skierowany jest do osób, które:
- są absolwentami polskich uczelni z tytułem magistra lub są studentami ostatniego roku studiów, a dyplom odbiorą przed końcem stycznia 2018,
- uzyskały dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat i nie ukończyły 31 roku życia,
- posiadają stały pobyt w Polsce.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przygotować:
- gotowy scenariusz projektu, który trzeba zrealizować w czasie swojego pobytu w Niemczech,
- świadectwo ukończenia studiów magisterskich ( skan dyplomu), bądź w przypadku kandydatów, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji, zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/ uzyskania dyplomu,
- opinię z uczelni, np. od promotora pracy dyplomowej
- CV
- Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.

Aplikuj już dziś: www.dbu.de/2584.html

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 września 2017r.

Więcej informacji na: http://www.sds.org.pl

Pliki do pobrania:
1. Artykuł: Pobierz
1. Plakat: Pobierz

Tagi

Klauzula o RODO