You are hereSpotkanie ws. lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu piskiego.

Spotkanie ws. lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu piskiego.


By d.rakowski - Posted on 09 sierpień 2019

W Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się kolejne z cyklu spotkań nt. możliwości usprawnienia istniejącej na terenie powiatu komunikacji publicznej poprzez reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych w celu zredukowania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości z terenu piskiego. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pojawi się możliwość dofinansowania lokalnego publicznego transportu zbiorowego ze środków rządowych. Spotkanie, które miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa 8 sierpnia prowadzili Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda wraz z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Leszkiem Bogdanowiczem. Uczestniczyli w nim Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Rucianego-Nidy Piotr Feliński, Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska oraz przedstawiciele lokalnych firm transportowych. W trakcie spotkania padło wiele pytań i wątpliwości co do mechanizmu i procedur dofinansowania połączeń autobusowych.


Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja br. weszła w życie 18 lipca br. Zakłada dofinansowanie linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy. Wnioski do wojewodów o objęcie połączeń dopłatą z tegorocznej puli funduszu można składać do 12 sierpnia. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu. Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewnianiających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu na danej linii komunikacyjnej nie mniej niż 10 proc. ze środków własnych. W tym roku środki Funduszu to 300 mln zł, z czego prawie 23 mln przypada na województwa warmińsko-mazurskie. Budżet Funduszu w kolejnych latach to 800 mln zł. Podczas spotkania rozważono możliwość powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji siatki komunikacyjnej obowiązującej na terenie powiatu piskiego oraz synchronizacji i zracjonalizowania rozkładu jazdy w oparciu o analizę dojazdów szkolnych i pracowniczych.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz