You are hereSpotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu


By jakub.grodzki - Posted on 22 luty 2019

W dn. 21 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Piszu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. możliwości otrzymania grantu na realizację projektu na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu powiatu piskiego, organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne zainteresowane możliwością pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze”.

Zgromadzonych przywitali Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda oraz Prezes Zarządu LGD Dariusz Kizling. W części informacyjnej spotkania Grażyna Leszczyńska, Specjalista ds. programowych LGD, przybliżyła obecnym zagadnienia związane z możliwościami uzyskania grantu na działania w trzech zakresach:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, m.in. przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wiąże się to z realizacją zadań przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.
  • Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego w zakresie promowania, zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono zasady i terminy składania wniosków, wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o grant, kryteria oceny i wyboru dofinansowanych operacji, rozliczenie projektu (koszty kwalifikowalne  i niekwalifikowalne projektu, przykłady wydatków i sposób ich opisu). Podano przykłady zrealizowanych operacji grantowych na terenie działania LGD „Mazurskie Morze” w poprzednim okresie budżetowym oraz wyczerpująco omówiono formularz wniosku o grant.

Więcej informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz