You are here"Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MŚP - pisanie wniosków i studium wykonalności" - szkolenie

"Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MŚP - pisanie wniosków i studium wykonalności" - szkolenie


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Informujemy, że w ramach Programu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko - mazurskim - PHARE 2001 - spójność Społeczno - Gospodarcza, w powiecie ełckim odbędzie się szkolenie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Ełku pt.: "Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MŚP pisanie wniosków i studium wykonalności.
     

Szanowni Państwo!

     

          Informujemy, że w ramach Programu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko – mazurskim – PHARE 2001 – Spójność Społeczno - Gospodarcza, w powiecie ełckim odbędzie się szkolenie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Ełku pt.: „Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MŚP – pisanie wniosków i studium wykonalności”.
 

          Szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności niezbędnej do pisania projektów, wniosków oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej przy wnioskach o dotacje z Unii Europejskiej.
 

           Projekt ma na celu przeszkolenie właścicieli, prezesów oraz dyrektorów przedsiębiorstw należących do sektora MŚP pragnących doskonalić swoje umiejętności oraz pogłębić wiedzę.
 

           Szkolenie wraz z warsztatami dla 20 przedsiębiorców odbędzie się w dwóch terminach: I edycja w dniach 26 – 27 – 28 lipiec 2004 r. oraz II edycja w dniach 11 – 12 – 13 sierpień 2004 r. w Starostwie Powiatowym w Ełku w dużej Sali Konferencyjnej.
 

           W załączeniu przekazuję pakiet formularzy z prośbą o wypełnienie oraz przesłanie do Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 do p. Renaty Samełko.

            1. Program nauczania

            2. Karta uczestnika szkolenia (z prośbą o wypełnienie i zwrot do 16 lipca 2004 r.).

            3. Zgłoszenie na szkolenie (z prośbą o wypełnienie i zwrot do 16 lipca 2004 r.)
 

Projekt jest w 80% finansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE oraz ze środków budżetu państwa. Uczestnicy szkolenia pokrywają częściowy koszt uczestnictwa w wysokości 245,00 zł. od osoby za 6 dni szkoleniowo – warsztatowych, opłatę należy uiścić na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia (szczegółowe informacje w załącznikach).
 

W sprawie szczegółowych informacji proszę kontaktować się z p. Renatą Samełko – pok.76 w Starostwie Powiatowym w Ełku, tel. 087 610 72 65 w. 316, e – mail: renata_samelko@powiat.elk.pl.

 
 

Załączniki:

Program szkolenia K3 (pdf, word)

Karta umowy zgłoszenia na szkolenie (pdf, word)

Karta uczestnika szkolenia (pdf, word)

     
     
     
     

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz