You are herePROJEKT AKCELERATOR E-ROZWOJU JST

PROJEKT AKCELERATOR E-ROZWOJU JST


By t.borkowski - Posted on 08 marzec 2017

 

Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Gminy Giby, Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Gminy Dywity, Gminy Świątki, Gminy Suraż, Gminy Orzysz , Gminy Stawiguda, Gminy Kobylin Borzymy, Powiatu Piskiego, Gminy Tykocin, Gminy Miasto Ełk jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Termin realizacji projektu: od: 2016.09.01 do: 2018.02.28

Wartość projektu: Wartość projektu: 2 151 500,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 338 215,80 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

1. wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz automatyzację rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 

2. podniesienie kompetencji kadr JST (440os w tym 272K) przez szkolenia z obszarów
a) podatków i opłat lokalnych (m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektron, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadcz e-usług w obszarze podatków, opłat lokalnych)
b) zarządzenie nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
 

3. wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości w 11 ww. urzędach JST
 

Załączniki:
Harmonogram Szkoleń