You are hereProgram „Aktywny samorząd”-wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Program „Aktywny samorząd”-wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów


By jakub.grodzki - Posted on 09 październik 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizujące pilotażowy program „Aktywny samorząd” przypomina, iż 10 października 2017r. mija termin składania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018). Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczy dofinansowania kosztów edukacji:


  • w szkole policealnej,

  • w kolegium,

  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które:
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym,

  • pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski
  • poza studiami doktoranckimi.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 , tel: 087 424 11 38.

Tagi

Klauzula o RODO