You are hereProgram „Aktywny Samorząd” 2018

Program „Aktywny Samorząd” 2018


By jakub.grodzki - Posted on 09 marzec 2018

Aktywny Samorząd

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu działając w imieniu Powiatu Piskiego informuje, że rozpoczęło realizacje pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2018, który finansowany jest ze środków PFRON. W 2018r.

Program będzie dotyczył następujących obszarów:Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku:

 • Moduł I – od 15.05.2018 r. – 30.08.2018 r.
 • Moduł II- od 12.03.2018 r. – 30.03.2018 r. ( semestr letni dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), od 10 września 2018 r. do 10 października 2018 r. (semestr zimowy dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul. Piaskowa 2 ( pokój nr 2), tel: 087 424 11 39, e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl. Treść programu dostępna jest także na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz