You are herePOWIATOWY ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ DEBATOWAŁ NAD POTRZEBAMI W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWYM

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ DEBATOWAŁ NAD POTRZEBAMI W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWYM


By jakub.grodzki - Posted on 14 listopad 2019

Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Pani Wiesława Przybysz poprowadziła ostatnie spotkanie Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej, które odbyło się  13 listopada w siedzibie piskiego starostwa.

Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego. Pani Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie przedstawiła założenia  i priorytety wsparcia w obszarze włączenia społecznego w nowym okresie programowania na lata 2021-2027 oraz przeprowadziła z uczestnikami warsztat w zakresie zdiagnozowania potrzeb w tym obszarze na terenie naszego powiatu.

Dzięki zrealizowanemu warsztatowi, uczestnicy wykazali te obszary, w których usługi społeczne na rzecz mieszkańców powiatu nie są realizowane lub są realizowane w niewystarczającym stopniu. Pojawiły się m.in.: potrzeba podjęcia działań w zakresie rozwiązania barier komunikacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, tworzenia domów seniora, organizacji opieki żłobkowej a także opieki nad osobami starszymi czy opieki świetlicowej na rzecz dzieci  i młodzieży.

Zebrane podczas organizowanych na terenie naszego województwa spotkań doświadczenia i potrzeby lokalnych instytucji i organizacji, posłużą przygotowaniu założeń nowego okresu programowania na lata 2021-2027 co pozwoli na pozyskiwanie funduszy na konkretne cele i potrzeby.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI