You are herePowiatowy Zespół do spraw Ekonomii Społecznej

Powiatowy Zespół do spraw Ekonomii Społecznej


By jakub.grodzki - Posted on 16 styczeń 2018

W piątek 12 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.

W trakcie spotkania grupy roboczej w zakresie programu rozwoju ekonomii społecznej w Powiecie Piskim poruszone zostały takie kwestie jak między innymi:
• społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań publicznych i społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne;
• klauzule społeczne – podstawa prawna i wskazówki dotyczące ich stosowania;
• inne rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych;
• praktyka stosowania klauzul społecznych – zalety i ograniczenia.

W spotkaniu uczestniczył między innymi krajowy ekspert w dziedzinie zlecania zadań publicznych oraz zamówień publicznych Tomasz Szimanek z Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce. Wiedza, którą przekazał uczestnikom spotkania daje im nie tylko nowe możliwości ale także szansę na rozwój ekonomii społecznej na obszarze Powiatu Piskiego

<

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz