You are herePOWIAT PISKI ZABIEGA O DODATKOWE ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

POWIAT PISKI ZABIEGA O DODATKOWE ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE


By aneta.ofman - Posted on 18 maj 2020W dniu 12 maja reprezentujący Zarząd Powiatu  w Piszu, Pan Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda, którym towarzyszył Pan Poseł Jerzy Małecki, odbyli spotkanie  z Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. Tematem rozmów był wniosek Powiatu Piskiego o zwiększenie środków na aktywizację zawodową Mieszkańców powiatu.

W rozmowach poruszono również kwestię wdrażania  i funkcjonowania w powiecie piskim tarczy antykryzysowej skierowanej do przedsiębiorców oraz mającej wkrótce ruszyć tarczy antykryzysowej dla samorządów.
Przypominając, temat uruchomienia dodatkowych środków na zatrudnienie subsydiowane dla Powiatu Piskiego poruszył w kwietniu Starosta Andrzej Nowicki podczas wideokonferencji z Panią Wiceminister, która rozmawiała wówczas ze starostami z całego województwa na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy.  W odpowiedzi na prośbę Starosty o uruchomienie dodatkowych środków dla naszego Powiatu, Pani Minister zaleciła złożenie wniosku w tej sprawie do Ministerstwa.
Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, obecna sytuacja związana z epidemią generuje wiele skutków  we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jednym z nich jest z pewnością wzrost liczby osób bezrobotnych w całym kraju. Również w powiecie piskim obserwujemy obecnie wzrost bezrobocia, chociaż w porównaniu do innych powiatów, nie jest wysoki. Od początku marca z Powiatowym Urzędzie Pracy  w Piszu zarejestrowało się ok. 400 osób. Mając na uwadze profil gospodarczy naszego regionu możemy wnioskować, że w dużym stopniu spowodowane jest to ograniczeniami w prowadzeniu działalności  w branżach gastronomicznej i turystycznej, ale też powrotami osób, które dotychczas pracę znajdowały poza granicami kraju.
Złożony w Ministerstwie wniosek o uruchomienie dodatkowych środków na tzw. zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne i roboty publiczne) jest działaniem Powiatu zmierzającym ku poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Dodatkowo pozyskane fundusze pozwolą na wsparcie mieszkańców powiatu, którzy m.in. w skutek epidemii stracili możliwości zatrudnienia.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe