You are herePowiat Piski na II miejscu w kraju

Powiat Piski na II miejscu w kraju


By damian.olszynski - Posted on 04 październik 2016

Podczas XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyły się w dniach 22 – 23 września bieżącego roku w Katowicach, miała miejsce Gala Inwestorów Samorządowych, w trakcie której ogłoszone zostały rankingi pisma samorządu terytorialnego Wspólnota. W kategorii „Wykorzystanie funduszy UE w projekty społeczne – inwestycje” Powiat Piski zajął drugą lokatę. Nagrodę w imieniu samorządu powiatowego odebrał Andrzej Nowicki – Starosta Piski.

Drugie miejsce w niezależnym rankingu jest dużym osiągnięciem, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę liczbę samorządów tylko w samym województwie Warmińsko-Mazurskim: 137. W skali całego kraju samorządów powiatowych jest natomiast 380. W minionych latach Powiat Piski plasował się zwykle w pierwszej pięćdziesiątce. Skąd więc ten nagły przeskok? Jak podają autorzy rankingu, w bieżącym roku doszło do zmiany formuły i przy obliczaniu wskaźników pod uwagę brano wszystkie inwestycje samorządowe. W przypadku kategorii „Wykorzystanie funduszu UE w projekty społeczne – inwestycje” oceniane były przede wszystkim dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze strefą społeczną. Jury uwzględniło wydatki między innymi na turystykę, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i pozostałe zadnia z zakresu polityki społecznej, edukacyjną opiekę wychowawczą, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, czy kulturę fizyczną w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, informacji Ministerstwa Finansów oraz ankiet. Obiektywnie ocenione działania inwestycje Starostwa Powiatowego na Piszu na przestrzeni 8 lat (2007 – 2015) są nie tylko dużym wyróżnieniem ale i wyrazem zmian jakie na przestrzeni tych lat nastąpiły na terenie Powiatu Piskiego. W ocenianym okresie doszło do realizacji kilkudziesięciu projektów o łącznej wartości blisko 100 mln zł, z czego 80% środków stanowiło dofinansowanie z UE. Efekty inwestycji z wykorzystaniem wsparcia UE są widocznie obecnie w wieku miejscach naszego powiatu i codziennie służą mieszkańcom. Warto więc przypomnieć przynajmniej część realizacji wspartych środkami unijnymi. W opisywanym okresie z udziałem dofinansowanie zostały przeprowadzone działania drogowe, między innymi: przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz, czy przebudowa odcinka drogi Nr 1518N Karwica – Krzyże. Przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach, Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu, Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i oddziałów pediatrycznego i położniczego wraz z pionem administracyjnym w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszu. Kolejne projekty doprowadziły między innymi do stworzenia nowoczesnego obiektu Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża oraz budowę nowoczesnej, ekologicznej i oszczędnej kotłowni zasilającej Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie i nowoczesnego obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Dotacje z UE nie zostały jednak spożytkowane wyłącznie na inwestycje infrastrukturalne. Środki te zostały zainwestowane także w ludzi poprzez realizację takich programów jak: „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim”, w ramach którego nauczyciele z terenu naszego powiatu mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szereg szkoleń i kursów, czy „Mazurski wilk przedsiębiorczości”, który umożliwił wielu osobom założenie własnej firmy. Obok wymienionych projektów, działania z zaangażowaniem środków UE skierowany były także do młodzieży. „Archimedes”, „Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość”, Pewnym krokiem w dorosłe życie – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Piskiego” czy „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” stworzyły młodzieży uczącej szansę na podniesienie swoich umiejętności i kwalifikacji, a tym samym szansę na lepszy start w dorosłe życie. Obok wspomnianego już programu „Mazurski wilk przedsiębiorczości” środki z UE posłużyły do wsparcia licznych programów skierowanych na poprawę warunków na lokalnym rynku pracy, między innymi: „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”, „Solidny starter zawodowy”, „Postawmy na młodych” czy „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”.

Przypomniane realizacje, które zostały przeprowadzone z zaangażowaniem środków UE nie wyczerpują oczywiście długiej listy wszystkich działań wspartych z funduszy europejskich. Jednak już wybrane wskazania pokazuje skalę zaangażowania zewnętrznych środków w Powiecie Piskim.

Andrzej Nowicki – Starosta Piski, informując podczas XXII sesji Rady Powiatu Pisz o otrzymanym wyróżnieniu, podkreślił, iż bez doskonałej, merytorycznej współpracy nie byłoby tego sukcesu. Wskazał również, iż obok Powiatu Piskiego, w województwie Warmińsko – Mazurskim nagrodzone zostały jeszcze tylko trzy samorządy: Powiat Lidzbarski, miasto Olsztyn i Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyraził również nadzieję, iż kolejne lata, pomimo coraz większych utrudnień w zakresie pozyskiwania wsparcia z UE będą równie owocne dla naszego powiatu jak te osiem lat, które przyniosły nam zaszczytne, drugie miejsce w rankingu samorządowych wydatków inwestycyjnych.

Fot. http://www.samorzadoweforum.plTagi