You are herePodsumowanie ćwiczeń obronnych w Powiecie Piskim

Podsumowanie ćwiczeń obronnych w Powiecie Piskim


By jakub.grodzki - Posted on 04 październik 2019

W piątek, 27 października Wicestarosta Piski Marek Wysocki wraz  z Członkiem Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemarem Brendą przewodniczyli konferencji podsumowującej przeprowadzone w tym roku ćwiczenia obronne na terenie Powiatu Piskiego.


W imiennym powitaniu Wicestarosta Marek Wysocki podziękował wszystkim podmiotom oraz instytucjom zaangażowanym  w przeprowadzenie ćwiczeń DRAGO 19 oraz KURIER 2019.  W przeprowadzonych w czerwcu oraz wrześniu działaniach udział wzięli m.in. żołnierze z 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 41 Batalionu Lekkiej Piechoty z Giżycka wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby  i inspekcje szczebla powiatowego, wydzielone jednostki organizacyjne powiatu oraz wszystkie gminy powiatu piskiego ze swoimi jednostkami.

W trakcie realizowanych działań Połączona Grupa Zadaniowa OPBMR (Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia) będąca komponentem Sił Odpowiedzi NATO 2020 przechodziła certyfikację, co dla działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piszu przekładało się na wysokie wymagania i surową ocenę realizowanych scenariuszy. Wniosku płynące z podsumowania przedstawionego przez przedstawicieli Sił Zbrojnych oraz obserwatorów-rozjemców wykazują, iż powiatowe zespoły zadaniowe oraz poszczególne gminy są przygotowane do realizacji zadań wynikających z planów obronnych przypisanych poszczególnym samorządom.

Na taki właśnie odbiór działań Starostwa Powiatowego w Piszu w trakcie ćwiczeń wskazywał także Wicestarosta Marek Wysocki: Potwierdzeniem bardzo dobrze wykonanego zadania zarówno podczas pierwszego jak i drugiego etapu ćwiczeń są liczne podziękowania kierowane na ręce władz Starostwa Powiatowego w Piszu. Ponadto w realizacji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu było właściwe przeprowadzenie szkoleń i nadzoru nad realizacją ćwiczeń obronnych na terenie wszystkich gmin powiatu piskiego. Przygotowanie i zapewnienie aktywnego udziału całego stanu osobowego Starostwa Powiatowego w Piszu oprócz obowiązkowych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego jest wyrazem dobrze rozumianego partnerstwa i zaangażowania. Pozytywne opinie ze strony współdziałającego w ćwiczeniach szczebla wojewódzkiego, a także pozytywne opinie rozjemców ćwiczenia wojewódzkiego upewniają mnie o wysokim poziomie przygotowania zakończonych ćwiczeń obronnych przez nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Podczas konferencji podsumowującej Wicestarosta Piski Marek Wysocki wraz z Członkiem Zarządu dr Waldemarem Brendą wręczyli uczestnikom podziękowania za udział i pomoc w realizacji wyznaczonych celów w trakcie zrealizowanych ćwiczeń.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz