You are herePisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – zapraszamy na szkolenie otwarte w Piszu

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – zapraszamy na szkolenie otwarte w Piszu


By jakub.grodzki - Posted on 16 lipiec 2019

Czym się różni wniosek od projektu i dlaczego najpierw trzeba zaprojektować, by potem wypełnić wniosek? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na jednodniowe szkolenie otwarte, które przybliży Wam zasady pisania dobrego projektu.Temat szkolenia:
„Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Termin i miejsce:
22.07.2019 (poniedziałek)
Urząd Miejski w Piszu (ul. Gizewiusza 5)

Czas trwania szkolenia:
9:00-16:00 (z przerwami)Zakres tematyczny szkolenia:
W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, wskaźnikach, budżecie i harmonogramie - czyli wszystko to, co do napisania dobrego "technicznie" projektu jest niezbędne.

Grupa odbiorców szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej  o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:
Aby wziąć udział w szkoleniu należy do dnia 18 lipca br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 22.07

Program szkolenia 22.07

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz