You are herePARTNERSTWO Z GMINĄ GORI

PARTNERSTWO Z GMINĄ GORI


By jakub.grodzki - Posted on 13 grudzień 2016

Powiat Piski gościł delegację gruzińskiego Miasta Gori. Wizyta  w piskim starostwie odbyła się  8 grudnia i dotyczyła podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Gori  a Powiatem Piskim. Oficjalnego podpisania porozumienia dokonali: ze strony gruzińskiej- Burmistrz Gminy Gori David Oniashvili oraz Naczelnik Wydziału Kultury Arsen Azaladze , ze strony naszego powiatu- Starosta Andrzej Nowicki oraz Wicestarosta Marek Wysocki.


Zawarte porozumienie mówi o zacieśnieniu więzi pomiędzy narodem Gruzińskim i Polskim, poznaniu narodowych i kulturalnych wartości obu krajów, wsparciu w zakresie praw człowieka, programów społecznych i opieki zdrowotnej. Ponadto, otwiera możliwość realizacji wspólnych projektów  w obszarach takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, infrastruktura, sport, edukacja dzieci i młodzieży. W porozumieniu określono, że współpraca stron  i wymiana doświadczeń będzie obejmować m.in. wymianę grup dzieci i młodzieży oraz popieranie kontaktów między szkołami, instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną, podejmowanie działań w zakresie współpracy organizacji i związków sportowych, promocji walorów turystycznych oraz folkloru obu gmin, wspieranie kontaktów sprzyjających wymianie doświadczeń w zakresie problemów rozwoju rynku pracy, udziału w imprezach handlowych i wystawienniczych, wspieranie wszelkich działań proekologicznych zmierzających do rozwijania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu dbałość o walory krajobrazowe środowiska i przyrody obu samorządów. Porozumienie pozwoli też na realizację wspólnych projektów w ramach środków pomocowych.

W wydarzeniu udział wzięli także członkowie Zarządu: Marek Ziółkowski, Jan Alicki, Józef Bernekier; Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego Irena Jatkowska a także Sekretarz Powiatu Edyta Polak i pracownicy Wydziału Promocji. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego reprezentowała Pani Wioletta Śląska- Zyśk, która była także jedną z inicjatorek podjętej współpracy. Delegacja z Gruzji, w ramach swojej wizyty, odwiedziła również Gminę Orzysz i Powiat Ełcki, gdzie podpisano podobne porozumienia.

Tagi

Klauzula o RODO