You are hereOGÓLNOPOLSKA DEBATA pn. „Co dalej ze służbą zdrowia?”

OGÓLNOPOLSKA DEBATA pn. „Co dalej ze służbą zdrowia?”


By jakub.grodzki - Posted on 26 listopad 2019

Starosta Piski Andrzej Nowicki uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji „Co dalej ze służbą zdrowia?”, która odbyła się 20 listopada w Grudziądzu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i dyrektorzy placówek medycznych z całej Polski oraz parlamentarzyści na czele z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wydarzenie zorganizowano w związku z pogarszającą się sytuacją w polskiej służbie zdrowia, w tym przede wszystkim  w szpitalach powiatowych i miejskich. Uczestnicy konferencji zastanawiali się wspólnie nad rozwiązaniami które miałyby na celu realną poprawę warunków służby zdrowia a co za tym idzie bardziej efektywnego i łatwiejszego korzystania z jej usług. Wśród najważniejszych czynników wpływających na obecną sytuację, podniesiony został problem braku zapewnienia właściwego poziomu finansowania, złe warunki pracy dla poszczególnych grup zawodowych pracujących w sektorze ochrony zdrowia czy też brak negocjowania na poziomie centralnym podwyżek.

Znaczące były słowa Marszałka Grodzkiego, który zapewnił, że w Senacie RP zdrowie znajdzie się pod szczególną kuratelą Marszałka a senatorowie zrobią wszystko, by w tej dziedzinie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Polski. W trakcie wydarzenia przedstawiona została bieżąca sytuacja finansowa szpitali powiatowych oraz przeanalizowany został aktualny stan kadr lekarskich.

Organizatorami wydarzenia byli Prezydent Maciej Glamowski oraz Związek Powiatów Polskich. Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę w zakresie działań na rzecz poprawy obecnej sytuacji  w służbie zdrowia (zdjęcia pochodzą ze strony www.zpp.pl)

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI