You are hereOd września 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu będzie uczestniczyć w innowacyjnym programie "Informatyczne zielone garnizony".

Od września 2017 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu będzie uczestniczyć w innowacyjnym programie "Informatyczne zielone garnizony".


By damian.olszynski - Posted on 27 marzec 2017

Projekt przewiduje stworzenie w 12 szkołach na terenie kraju innowacyjnych klas mistrzostwa informatycznego. Wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej pozwoli zdobyć doskonałe przygotowanie do pracy lub podjęcia studiów.

Celem projektu jest przygotowanie informatyków - specjalistów na potrzeby wojska oraz środowiska cywilnego w zakresie: obrony cybernetycznej, grafiki komputerowej, designerUX, programista backend, programista frontend, help desk, sieci komputerowych. Ministerstwo Obrony Narodowej wyposaży szkoły w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, przeszkoli nauczycieli. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą z wykorzystaniem bazy naukowej Wojskowej Akademii Technicznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego.
Jest to wielka szansa dla gimnazjalistów z naszego regionu.
Zapraszamy do naszego liceum w Orzyszu.

Tagi