You are hereNowy Partner w Działaniach

Nowy Partner w Działaniach


By damian.olszynski - Posted on 18 listopad 2016

W dniu dzisiejszym, tj. 17.11.2016 r., Starostwo Powiatowe w Piszu gościło delegację z Obwodu Kaliningradzkiego, nowego partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych.Państwowa Jednostka Budżetowa Opieki Zdrowotnej „Szpital Dziecięcy w Obwodzie Kaliningradzkim” i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, podpisali dziś porozumienie partnerskie o współpracy w celu aplikowania o środki unijne na rzecz modernizacji obu szpitali.
Podpisanie porozumienia partnerskiego miało miejsce w piskim Szpitalu Powiatowym i sygnowane zostało przez Głównego Lekarza Szpitala Dziecięcego w Obwodzie Kaliningradzkim- Alexandra Malyarov oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Piszu Marka Skarzyńskiego.
Inicjatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Piszu, które od kilku miesięcy prowadziło rozmowy z przedstawicielami kaliningradzkiego szpitala. W najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze prace nad napisaniem wspólnego projektu, który zaplanowany jest do złożenia w konkursie do Programu Polska- Rosja 2014-2020.
W pierwszym wspólnym spotkaniu uczestniczyli również: ze strony starostwa- Starosta Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki oraz przedstawiciel Wydziału Promocji Beata Sokołowska, ze strony kaliningradzkiej placówki - zastępca Lekarza naczelnego Tatiana Shepherd oraz Kierownik Oddziału Nefrologii Irina Litwinienko, natomiast piski szpital reprezentowali ponadto Główna Księgowa Jolanta Moroz oraz Krzysztof Kakowski.Tagi