You are here„NOWE UMIEJĘTNOSCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – POWIAT MRĄGOWSKI , PISKI „

„NOWE UMIEJĘTNOSCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI – POWIAT MRĄGOWSKI , PISKI „


By t.borkowski - Posted on 24 luty 2017

 

Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego POLSKA WSCHODNIA przystępuje do realizacji projektu zakładającego kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu kompetencji i umiejętności:


- językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski),
- ICT i zarządzanie projektem (planowanie i osiąganie celów)


Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie powiatu mrągowskiego i piskiego lub spoza regionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie powiatów oraz zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Wsparcie otrzyma każda osoba dorosła posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie i /lub wiek powyżej 50 roku życia, zamieszkująca, ucząca się lub pracująca na terenie powiatów mrągowskiego i piskiego lub woj. warmińsko-mazurskiego, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.
 

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie w postaci:
- dofinansowanie do szkoleń ( 90 % - pozostałe 10 % uczestnik musi pokryć z własnych środków ),
 

Źródło i więcej informacji: http://www.frr.org.pl/powiat-mragowski-piski/