You are hereMazurska Pętla Rowerowa

Mazurska Pętla Rowerowa


By jakub.grodzki - Posted on 26 październik 2016

300 kilometrów głównego szlaku rowerowego oraz kolejne 500 km w ramach około 20 lokalnych tras rowerowych zaplanowali autorzy projektu w ramach Mazurskiej Pętli rowerowej. Dodatkowo całość Pętli ma zostać jednolicie oznakowana, wyposażona w miejsca do odpoczynku, miejsca widokowe czy wypożyczalnie sprzętu. Jednym z założeń projektu jest również stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz jednolitej promocji szlaku. To wszystko jest coraz bliższe realizacji dzięki podpisanej w środę, 26 października umowie w urzędzie marszałkowskim województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł porozumienie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskiego 2020 – Otolią Siemieniec – Burmistrzem Mrągowa i Piotrem Jakubowskim – Burmistrzem Mikołajek. W podpisaniu umowy uczestniczyli także Andrzej Nowicki – Starosta Piski i Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza.

Planowana inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020, a koszt całkowity przedsięwzięcia jest oszacowany na 51 mln zł z czego 40,8 mln zł (80%) ma stanowić dofinansowanie z UE.

Fot. Archiwum UM Olsztyn
Wstępny projekt Mazurskiej Pętli Rowerowej

Tagi