You are hereŚLUZA NA PISIE

ŚLUZA NA PISIE


By t.borkowski - Posted on 02 kwiecień 2015

Sezon turystyczny jeszcze się nie rozpoczął, a już z niepokojem patrzymy na niski poziom wód w jeziorach i rzekach naszego regionu. To właśnie ta problematyka była tematem spotkania, które odbyło się 27 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Zaproszenie, pomysłodawcy spotkania Pana Andrzeja Nowickiego Starosty Piskiego, przyjęli m.in. Pani Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która od momentu objęcia funkcji aktywnie włącza się w działania na rzecz poprawy sytuacji hydrologicznej Mazur, Pan Krzysztof Strykier oraz Pan Zbigniew Ostrowski przedstawiciele sektora prywatnego, Pani Magdalena Dziewa konsultant ds. dokumentacji środowiskowego ekologicznych oraz pracownicy tut. Starostwa.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono realizację inwestycji polegającej na wykonaniu stopnia wodnego na rzece Pisie w skład, którego wchodzić będzie m.in. śluza, jaz, mała elektrownia wodna, przepławka. Przedstawiono także rolę stopnia wodnego w racjonalnym gospodarowaniu wodą w zakresie:
- ochrony przeciwpowodziowej,
- wyrównania przepływu rzeki Pisy w skali roku hydrologicznego,
- stabilizacji kierunków siedliskowych w zasięgu oddziaływania wód,
- potrzeb rolnictwa, rybactwa i ludności;


Uczestnicy uznali, iż w chwili obecnej za priorytetowe należy uznać działania zmierzające do zainteresowania zaistniałym problemem jak największej rzeszy mediów ogólnopolskich, należy przeanalizować możliwe źródła sfinansowania zarówno wykonania dokumentacji technicznej jak i całej inwestycji, wskazano również możliwość działania w charakterze partnerstwa publiczno-prawnego.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe