You are hereKOLEJNY MILION NA DOPOSAŻENIE SZPITALA

KOLEJNY MILION NA DOPOSAŻENIE SZPITALA


By aneta.ofman - Posted on 24 czerwiec 2020

Z radością informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalno- merytorycznej, Komisja Oceny Projektów pozytywnie zaopiniowała do dofinansowania projekt pn. „Doposażenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w narzędzia wspomagające walkę z COVID-19”.

W związku z tym, 17 czerwca br. Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zatwierdził złożony wniosek do realizacji z kwotą dofinansowania 996 980,20 zł.

Realizacja projektu pozwoli na doposażenie naszego szpitala, w tym przede wszystkim oddziału obserwacyjno- zakaźnego i OIOM w dodatkowy sprzęt, narzędzia i środki ochrony służące walce z koronawirusem. Ponadto, szpital będzie miał możliwość zakupu specjalistycznej karetki, która służyć będzie m.in. do transportu osób zakażonych bądź z podejrzeniem zakażenia SARS-COv-2. W chwili obecnej trwają formalności niezbędne do podpisania umowy.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI