You are hereINWESTYCJE DROGOWE W WEJSUNACH I NOWYCH GUTACH

INWESTYCJE DROGOWE W WEJSUNACH I NOWYCH GUTACH


By t.borkowski - Posted on 08 wrzesień 2016

Kwestia wspólnych inwestycji drogowych była tematem poniedziałkowego spotkania, które miało miejsce w starostwie, 5 września.
15 września mija termin składania wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", do którego Powiat Piski zamierza aplikować o dofinansowanie inwestycji mających na celu przebudowę dróg w miejscowościach Wejsuny (gm. Ruciane- Nida) oraz Nowe Guty (gm. Orzysz).
Dzięki porozumieniom pomiędzy Powiatem Piskim a Gminami Orzysz i Ruciane- Nida, zakładającym pomoc finansową w ramach wkładu własnego wspomnianych inwestycji, nie będą stanowić one znacznych obciążeń finansowych dla budżetów samorządów, mieszkańcom natomiast przyniosą wymierne korzyści. Realizacja zadań pozytywnie wpłynie przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy na zmodernizowanych odcinkach dróg, zwiększy się również komfort poruszania się po drogach powiatu piskiego.
W spotkaniu udział wzięli: Starosta Andrzej Nowicki, Wicestarosta Marek Wysocki, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski wraz z zastępcą Leszkiem Gryciukiem, Burmistrz Rucianego- Nidy Piotr Feliński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Leszek Skolimowski wraz z zastępcą Wiesławem Wasilewskim, skarbnik Powiatu Barbara Koprowska, sekretarz Powiatu Edyta Polak, skarbnik Gminy Ruciane- Nida Wioletta Jaworska- Bastek, skarbnik Gminy Orzysz Anna Kamińska oraz naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii I Rozwoju Urszula Myka.

 

 

Tagi

Klauzula o RODO