You are hereDyrektorzy z powiatu piskiego na Kongresie Zarządzania Oświatą

Dyrektorzy z powiatu piskiego na Kongresie Zarządzania Oświatą


By jakub.grodzki - Posted on 03 październik 2019

W dniach 30 września - 2 października 2019r. w Zakopanem odbył się XIV Kongres Zarządzania Oświatą zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty OSKKO. W kongresie wzięło udział ponad 900 uczestników z całego kraju,  w tym również dyrektorzy piskich szkół powiatowych oraz członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda i zastępca dyrektora Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Placówek Katarzyna Zdaniewicz- Siwik.


Organizatorzy kongresu zapewnili bogaty program kilkudziesięciu wykładów, warsztatów i spotkań poświęconych problematyce zarządzania oświatą, problematyce pracy nauczyciela i dyrektora, wychowania, aspektów prawnych  i pozaprawnych funkcjonowania oświaty, a także jej przyszłości i możliwości finansowania. Wiele z tych spotkań prowadziły osoby z ogromnym dorobkiem w zakresie edukacji. Wystarczy powiedzieć, że podczas kongresu wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jerzy Bralczyk.

Ta bogata propozycja nie wyczerpywała możliwości, z jakich mogli korzystać uczestnicy. W korytarzach centrum kongresowego swoje stoiska rozlokowały liczne organizacje i firmy z propozycjami materiałów dydaktycznych  i wspomagających pracę szkoły i nauczyciela. Niebagatelne znaczenie miały też kuluarowe rozmowy i dyskusje, które sprzyjały nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń.

Kongres od lat jest największym w Polsce forum, na którym spotyka się kadra zarządzająca oświatą, pragnąca aktywnie wpływać na jej kształt, poznawać genezę wydarzeń i zachodzących zmian.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz