You are hereDOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE


By aneta.ofman - Posted on 23 luty 2021

informacja z dnia 22.07.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU (2):
KAMERA CYFROWA, APARAT CYFROWY, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.


Szczegóły zapytania: Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie_ do dostawy

wzór umowy_ dla dostawy powyżej 10 000 złZamówienie publiczne wynika z realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.
Projekt realizowany jest od 01 luty 2021 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/
informacja z dnia 29.06.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU:
KAMERA CYFROWA, APARAT CYFROWY, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu: kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, projektor multimedialny.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty oraz poprawiania błędów w ofertach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.


Szczegóły zapytania: Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie_ do dostawy

wzór umowy_ dla dostawy powyżej 10 000 złZamówienie publiczne wynika z realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.
Projekt realizowany jest od 01 luty 2021 roku i trwać będzie do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje./informacja z dnia 23.02.2021 r.


Powiat Piski rozpoczyna realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”/ang. The cultural heritage says about us.

Powiat Piski jest Liderem działań i będzie realizował projekt wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.

Projekt przewiduje działania w miejscach dziedzictwa kulturowego położonych na obszarze przygranicznym: w Praniu (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Ponadto, eksponaty muzeów zostaną poddane konserwacji a ich pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.

Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego, jego realizacja wzmocni potencjał turystyczny regionu przygranicznego.PROJEKT: LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska.

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Początek projektu 01.02.2021 r., koniec 31.12.2022 r. Wartość projektu ogółem: 746 161,24 euro, dofinansowanie UE: 634 273,05 euro

Projekt realizowany przez: Powiat Piski i Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.


Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE