You are hereAMERYKAŃSKI REKONESANS W POWIECIE PISKIM

AMERYKAŃSKI REKONESANS W POWIECIE PISKIM


By t.borkowski - Posted on 07 luty 2017

W związku ze zbliżającą się dyslokacją kontyngentu sił NATO na teren Polski, w tym na teren Powiatu Piskiego, we wtorek, 7 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkania robocze z przedstawicielami amerykańskiego Civil Affairs – jednostki odpowiedzialnej za szeroko pojęte kontakty z ludnością cywilną.

W spotkaniu roboczym obok kapitana Thomas’a Opalak z USA Civil Affairs stojącego na czele delegacji amerykańskiej oraz majora Wojciecha Zaborowskiego z Jednostki Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NFIU) uczestniczyli Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, młodszy inspektor Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Piszu, major Tomasz Jakubczyk – Komendant Wydziału Żandarmerii w Bemowie Piskim, Jan Alicki - Członek Zarządu Powiatu Piskiego, Tadeusz Wysocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu, Edyta Polak – Sekretarz Powiatu Piskiego, Beata Sokołowska z Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Promocji. W spotkaniu uczestniczyli także komendanci komisariatów policji w Białej Piskiej oraz Orzyszu, na których terenie stacjonować będą wojska NATO – komisarz Grzegorz Kobeszko i podkomisarz Artur Modzelewski.

Rozpoczynając spotkanie Marek Wysocki – Wicestarosta Piski w krótkich słowach powitał przybyłych gości oraz nakreślił charakterystykę Powiatu Piskiego, następnie podjęto merytoryczną dyskusję w zakresie nawiązania kanałów współpracy pomiędzy wojskami NATO a lokalnymi przedstawicielami zarówno służb mundurowych jak i cywilnych. Po uzgodnieniu ramowego charakteru współpracy oraz wstępnego harmonogramu podejmowanych działań był również czas na wymianę wzajemnych doświadczeń i zaleceń w zakresie pobytu wojsk zagranicznych na terenie gmin Biała Piska i Orzysz. Z przedstawionych informacji wynika, iż w okresie od 1 kwietnia 2017 r. na terenie Powiatu Piskiego stacjonować będzie około 1300 – 1600 żołnierzy sił NATO, którzy będą się zmieniać w systemie rotacyjnym co 9 miesięcy.

Spotkanie, w trakcie którego podjęto najważniejsze ustalenia oraz dokonano wymiany niezbędnych danych kontaktowych zakończyło się zapewnieniami o chęci zacieśniania współpracy zarówno pomiędzy służbami mundurowymi jak i na płaszczyźnie współpracy z władzami lokalnymi zamknięte zostało serdecznym pożegnaniem i zapowiedzią kolejnych spotkań.

 

     
     
 
Tagi

Klauzula o RODO