Zlecenie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Technik Ruciane – Nida” realizacji zadania publicznego pn. „Łucznicze pasje”

Zarząd Powiatu w Piszu zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą „Łucznicze pasje” będącego przedmiotem uproszczonej oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane – Nida” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Do pobrania: Uchwała Nr 59/140/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 2 czerwca 2022 r. (format pdf)