Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową - 2023 r.

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych
Powiatu Piskiego w 2023 r. w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
  • ochrony i promocji zdrowia.

Do pobrania poniżej: Uchwała Nr 20/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. (w wersji pdf)