Zarząd Powiatu w Piszu powołał Komisję Konkursową

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Piskiego w w latach 2024 - 2028:

  • "Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych";
  • "Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi"; 
  • "Środowiskowego Domu Samopomocy dla 57 osób z zaburzenaimi psychicznymi".

Do pobrania poniżej:

  • Uchwała Nr 95/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 grudnia 2023 r. 
  • Załącznik do Uchwały Nr 95/206/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 14 grudnia 2023 r.