WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia.

Zarząd Powiatu w Piszu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia.

W załączeniu treść uchwały Nr 41/133/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa; promocji i ochrony zdrowia.