Zadania realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020

logotypy unijne prow

Informacja z dnia: 02.08.2023 r. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750

Zarząd  Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r., pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Powiatem Piskim, została podpisana umowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750

Szacunkowa wartość zadania wynosi 4 668 524,46 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2 906 370,00 zł.

Informujemy, że wartość zadania oraz dofinansowania może ulec zmianie po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania. 

Informacja z dnia: 09.02.2024 r.

Zarząd  Powiatu  w Piszu informuje, że w dniu 06 lutego 2024 r., pomiędzy  Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Powiatem Piskim, został podpisany aneks do umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo – Zabielne – DK Nr 667 od km 0+000 do km 2+750

Po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego zadania wartość zadania wynosi 4 155 223,58 zł, a wysokość dofinansowania 2 643 968,00 zł.