Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
tel. (087) 425-47-50