Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2021 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu wraz z załącznikami do pobrania poniżej.