Zlecenie realizacji zadania KS „Power Factory”

Zlecenie Klubowi Sportowemu „Power Factory” realizacji zadania publicznego pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC
w Trójboju Siłowym 2023”


Zarząd Powiatu w Piszu zlecił Klubowi Sportowemu „Power Factory” realizację zadania publicznego pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Do pobrania: Uchwała Nr 19/175/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 marca 2023 r. (plik pdf)