zrealizowane projekty UE

Wydział Promocji i Rozwoju

Naczelnik Wydziału: aneta [dot] ofmanatpowiat [dot] pisz [dot] pl (Aneta Ofman)

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 47 60
Pokoje: 36, 37, 38

  1. Przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju powiatu.
  2. Pozyskiwanie środków z funduszy przedakcesyjnych UE.
  3. Działalność promocyjna na rzecz powiatu.
  4. Działalność informacyjna starostwa.
  5. Kontakt z mediami.
  6. Prowadzenie nadzoru nad organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.