zrealizowane projekty UE

Samodzielne Stanowisko Pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Krzysztof Marszeniuk 
Pokój nr 18
Tel. (087) 425 46 81
e-mail: przkatpowiat [dot] pisz [dot] pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  przyjmuje interesantów w dniach:
poniedziałek – środa. W godzinach 8:00 – 16:00

Zadania i Kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

1.    Do zadań powiatowego rzecznika konsumentów należy w szczególności:

  • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów;
  • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2.    Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz przystępować, za ich zgodą, do toczącego się postepowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.