17.02.2022

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Spotkanie informacyj dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski ŁAd

Do końca lutego trwa nabór wniosków w ramach II i III edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządowców z terenu powiatu piskiego w zakresie planowanych inwestycji Starosta Piski Andrzej Nowicki zaaranżował spotkanie z udziałem dyrektora regionalnego ds. inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotrem Kujawą. 

W trakcie spotkania dyrektor BGK przypomniał główne założenia programu oraz przedstawił szczegóły realizacji inwestycji w ramach wniosków składanych do drugiej i trzeciej edycji Programu, odpowiadając tym samym na liczne zapytania uczestników.

W spotkaniu poza przedstawicielami Powiatu Piskiego ze starostą Andrzejem Nowickim na czele uczestniczyli Poseł Jerzy Małecki, burmistrzowie oraz pracownicy jednostek powiatowych i gminnych. 

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie projektów o znaczeniu strategicznym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach drugiego naboru wniosków możliwe jest złożenie przez każdą JST i związek JST --3 wniosków, w tym:

  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł
  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł
  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 65 mln zł

Wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny. Bezzwrotne dofinansowanie nawet do max 95% wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego 5%. 

W naborze trzecim możliwe jest złożenie:

 1)  2 wnioski dla gminy, w tym:

  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 2 mln zł
  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł

2) 2 wnioski dla powiatu, związków międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, w tym:

  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 2 mln zł
  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 8 mln zł

Bezzwrotne dofinansowanie nawet do max 98% wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego 2%

Inwestycje dla obu trwających naborów kwalifikowane są do 36 obszarów tematycznych.

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6